Avhandling

Forskningsarbeidet er den største delen av ph.d.-utdanningen, og er normert til 2,5 års arbeid (150 studiepoeng).

Arbeidet med avhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Samtidig skal avhandlingen være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan skrives som en monografi eller som en artikkelbasert avhandling med et sammendrag (en kappe) som viser sammenhengen mellom artiklene.

Merk at avhandlingen må skrives i HVLs mal for ph.d.-avhandlinger før innlevering. 

For mer informasjon om avhandlingsdelen, se studieplan for det aktuelle ph.d.-studium.