Forskningsformidling

Som ph.d.-kandidat skal du også bidra med formidling av forskningen din. Dette kan gjøres gjennom f.eks. publisering, deltakelse på konferanser og ved populærvitenskapelig formidling.

Alle typer formidling skal registreres i Cristin, både vitenskapelig formidling og allmenn- og brukerrettet formidling.

Som ph.d.-kandidat ved HVL skal du også registrere doktorgradsprosjektet ditt i prosjektbasen i CRISTIN. For å opprette et prosjekt i Cristin, fylles først ut prosjektets nøkkelinformasjon. Deretter opprettes prosjektsiden, og du kan legger til mer informasjon. Under seksjon «Prosjektkategori og emner» er det viktig at du velger «Doktorgradsprosjekt».

Jo mer informasjon du legger til, jo mer vil søkbarheten for prosjektet øke. Registreringen av prosjektet vil også medføre at du kommer med i høgskolens oversikter og presentasjoner over pågående forskningsprosjekter.