Opplæringsdel

Opplæringsdelen, eller kursdelen, av ph.d.-utdanningen består av en obligatorisk del og en valgfri del. Hvilke emner som inngår i den obligatoriske delen varierer mellom studiene, og vil fremgå av studieplan. Felles for dem alle er at opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, der minst 20 studiepoeng skal fullføres etter opptak. (Prorgramutvalget kan gjøre unntak fra kravet om at 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak.) 

Programutvalget skal godkjenne din plan for opplæringsdelen ved opptak og eventuelle endringer som gjøres i plan for opplæringsdel underveis i ph.d.-løpet. Elementer som inngår i opplæringsdel bør normalt ikke være eldre enn 2 år ved opptak.

Oppmelding til ph.d.-emner ved HVL gjør du gjennom StudentWeb, med frist 1. februar og 1. september hvert år.

Ønsker du å ta emner på doktorgradsnivå ved andre institusjoner, anbefales det at du diskuterer med veileder og/eller fagansvarlig hvilke emner som vil passe inn i din opplæringsdel. En tommelfingerregel er at det bør være av relevans for ditt forskningsprosjekt og emnene må være på doktorgradsnivå. Emner som du tar eksternt må godkjennes av studiets programutvalg for at du skal få de godkjent som en del av opplæringsdelen.

Godkjenning gjøres på bakgrunn av karakterutskrift / kursbevis, emneplan / kursplan og eventuelt litteraturliste. 
 

Opplæringsdelen være fullført og godkjent før du søker om å få avhandlingen din bedømt.