Regelverk og skjema for ph.d.-utdanning ved HVL

Her finner du regler og skjema som gjelder ph.d.-studium ved HVL.

For regelverk og skjema på engelsk sjå her

Regelverk 

Skjema