Regelverk og skjema for ph.d.-studium ved HVL

Her finner du regler og skjema som gjelder ph.d.-studium ved HVL. Merk at skjema som er relevante i forskerutdanningen ligger nederst på siden.