Lover, forskrifter, reglar og retningslinjer

Endringar

Høgskulestyret har i styremøtet 16. juni 2022 vedtatt endringar i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Endringane trer i kraft 1. august 2022, og vi vil gjennom sommaren jobbe med oppdatering av informasjonen på nettsidene.

Du finn informasjon om endringane som er gjort i styresaken 20/22 Har du spørsmål til dette, kan du sende ein e-post til utdanningsjurist@hvl.no

 

Endringar

Høgskulestyret har i styremøtet 16. juni 2022 vedtatt endringar i forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet. Endringane trer i kraft 1. september 2022, og vi vil gjennom sommaren jobbe med oppdatering av informasjonen på nettsidene.

Du finn informasjon om endringane som er gjort i styresaken 21/22 Har du spørsmål til dette, kan du sende ein e-post til utdanningsjurist@hvl.no

Opptak

Utdanning

HMS og etiske retningslinjer

Organisasjon og økonomi