Retningslinjer for behandling av personopplysninger og helseforskningsdata

Formålet med retningslinjene er å ivareta personvern for deltakere i forskningsprosjekter som behandler personopplysninger og helseforskningsdata, i tråd med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)) og Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven).