6. Endring av forsknings- eller studentprosjekter under personopplysningsloven og helseforskningsloven

Rutinen skal sikre at behandlingen av personopplysninger i prosjektet skjer i samsvar med personvernregelverket.

  • Ved planlagt vesentlig endring av forskningsprosjekt fra opprinnelig melding må prosjektleder/student levere endringsmelding til Sikt/REK /og ev. andre godkjenningsinstanser (for eksempel SSB). Dette gjelder f.eks. ved endring av dato for prosjektslutt/anonymisering, utvalg med innvirkning på kriterier for samtykke, typer data, tilføying av metoder eller prosjektorganisering.
  • Prosjektleder/student kan ikke gjennomføre endringen før endringsmeldingen er godkjent. Behandlingstiden ved Sikt er inntil 30 dager.
  • Prosjektleder/student oppdaterer registreringsskjema for opplysninger på forskningsserver dersom den er benyttet til lagring av data.
  • Dersom endringen er omfattende kan Sikt vurdere at prosjektet må sende nytt meldeskjema. Dette gjelder for eksempel dersom prosjektet har fått et nytt formål.