Uønsket seksuell opmerksomhet - trakassering

Retningslinjene mot uønsket seksuell oppmerksomhet regulerer forholdet mellom ansatte og forholdet mellom studenter og lærer/veileder. Ved høgskolen er det kontaktpersoner som skal gi støtte, veiledning og hjelp dersom noen føler seg utsatt for plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet fra ansatte eller medstudenter.

Likestillingsloven inneholder i § 8 a et forbud mot trakassering på grunn av kjønn og mot seksuell trakassering. Bestemmelsen pålegger i arbeidsgiver plikt til å forebygge og hindre at trakassering finner sted.

Hva er uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering?

Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er ord eller handlinger av seksuell art som fører til at den som utsettes for dem føler seg krenket, redd eller på andre måter ille til mote. Slik atferd er uakseptabel og skaper et dårlig studie- og arbeidsmiljø. Det hindrer og forstyrrer studenter eller ansatte i deres arbeid og kan ha svært negative konsekvenser for studie-/arbeidssituasjonen for de studenter/stipendiater/ansatte som plages.

Det kan være en skala av opplevelser med en seksuell undertone; alt fra enkeltstående bemerkninger, trusler og til enden av skalaen der vedkommende føler seg systematisk seksuelt trakassert. Ofte kan grovheten i disse handlingene utvikle seg over tid, og gjerne også opptre sammen. I en veileder-student/stipendiat relasjon kan dette f.eks. dreie seg om alt fra en ubehagelig enkeltepisode til systematisk plaging over en lengre periode.

Følgende definisjon er i overensstemmelse med definisjonen av seksuell trakassering i EU-kommisjonen (Commission of the European Communities, 92/151/EEC):

«Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket. Det som kjennetegner seksuell trakassering er at den er uønsket. Det er den som utsettes for ord eller handlinger som avgjør om den kan aksepteres eller om den er krenkende og dermed uønsket»

Når situasjonen får preg av systematisk plaging over tid, der den som plager er klar over mottakers negative reaksjoner, snakker vi om seksuell trakassering. Seksuell trakassering er den aller groveste form for plagsom/truende seksuell oppmerksomhet.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet?

Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er alltid uvelkommen, og det er den som utsettes for ordene eller handlingene som avgjør om de kan aksepteres eller om de er krenkende. Dersom noen føler at egne grenser krenkes kan det markeres ved:

  • å si klart og tydelig fra til vedkommende om at tilnærmelsene er uønskede, enten muntlig eller skriftlig
  • du kan også melde fra skriftlig eller muntlig til ledelsen ved instituttet/faget/enheten du tilhører eller direkte til høgskoleledelsen.

HVL har e-postadressa varsling@hvl.no, som du kan sende varselet ditt til.

Meir om varsling av alvorlege hendingar

Du kan også sei ifrå om andre ting som ikkje er greitt.