Retningslinjer for smittevern ved HVL

Her finner du retningslinjer for smittevern ved HVL knyttet til korona/Covid-19. Retningslinjene er gyldige fra publiseringsdato, og er et levende dokument som justeres utfra smittevernsråd og føringer fra sentrale myndigheter.

Dette må alle vite om og forholde seg til

Informasjon fra FHI: Hva gjør du hvis du har luftveissymptomer?

Hånd- og hostehygiene

Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Ved luftveissymptomer

Alle som er syke skal holde seg hjemme. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Du finner informasjon på FHI sine nettsider: «Hva du skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?»

Testing

På nettsidene til FHI finner du informasjon om hvem som er anbefalt å teste seg.

Dersom du har tegn på luftvegssymptomer eller andre symptomer på Covid 19, bør du uavhengig av vaksinasjonsstatus teste deg.

Blir du syk på campus?

Studenter eller ansatte som utvikler luftvegssymptomer eller andre symptomer på Covid-19 når de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem.

Nyttige nettsider

FHI: Koronavirus - temaside

FHI: For helsepersonell

FHI: Definisjoner av tilfeller og nærkontakt


Om smittevernretningslinjene

Retningslinjene skal bidra til sikker drift under korona, og følger råd og føringer fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI), og Arbeidstilsynet.

FHI sin nettside om korona