Retningslinjer for smittevern ved HVL

Her finner du retningslinjer for smittevern ved HVL knyttet til korona og covid-19. Retningslinjene er gyldige fra publiseringsdato, og er et levende dokument som justeres utfra smittevernsråd og føringer fra sentrale myndigheter.

Dette må alle kjenne til:

 • Syke studenter eller ansatte skal ikke være på campus
 • Ansatte som er i risikogruppa skal jobbe hjemmefra
 • Alle skal holde avstand på minst 1 meter til hverandre.
 • Alle må følge god hånd- og hostehygiene
 • Bruk alternativ til offentlig transport til campus der det er mulig.

Både studenter og ansatte skal gjøre seg kjent med disse retningslinjene.

Dersom du er smittet: 

 • Vi oppfordrer alle studenter som er bekreftet smittet om å melde fra til sin kontaktlærer, som vil melde dette videre i linjen.
 • Vi oppfordrer alle ansatte som er bekreftet smittet om å melde fra til sin leder, som vil melde dette videre i linjen.  

Smitteforebyggende tiltak

Grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke studenter eller ansatte skal ikke være på campus
 • Studenter og ansatte i risikogrupper skal jobbe hjemmefra
 • Alle må følge god hånd- og hostehygiene
 • Alle må holde fysisk avstand på minst 1 meter mellom hverandre

Personer som ikke skal være på campus

Du skal ikke være på campus hvis du har:

 • symptomer på sykdom
 • mistanke om at du kan ha blitt smittet
 • vært i kontakt med smittede
 • milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse
 • bekreftet covid-19
 • vært i nærkontakt med en som har fått bekreftet covid-19

Om du selv har fått covid-19, eller vært i nærheten av en som har fått covid-19, må du følge FHI sine retningslinjer for isolasjon og karantene før du kan gå tilbake til campus.

Du finner mer informasjon og retningslinjer på FHI sin nettside om:

Ansatte i risikogruppen jobber hjemmefra

Om du eller en i familien din er i risikogruppen for covid-19, skal du få tilrettelegging med hjemmekontor og arbeidsoppgaver som ikke medfører kontakt med andre i særlig grad.

Gravide som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner, bør diskutere med egen lege om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Du finner mer informasjon om korona og risikogrupper på FHI sin nettside.

God hygiene og renhold

God hygiene er viktig for å begrense smitte. Du må følge FHI sine råd for hoste- og håndhygiene, både når du drar til og fra campus og når du er på campus.

Du finner informasjon om håndhygiene og hostevaner på FHI sin nettside

Alle campuser vil ha engangspapirhåndklær på toaletter og minikjøkken.

Hånddesinfeksjon blir plassert ved inngangspartier, i kafé og kaffebar, i lunsjsoner, ved heiser i 1. etasje og i datalaber. 

Campusene vil ha forsterket renhold på utsatte områder, som toaletter, dørhåndtak, heisknapper og andre flater som berøres av flere.

Utstyr som for eksempel tastatur eller behandlingsbenker, må du selv desinfiseres både før og etter bruk. Alle campuser vil ha lett tilgjengelig desinfeksjonsmidler og kluter for dette.

Det skal ikke være flere studenter i undervisningslokalene enn det er tilgjengelige plasser til, og brukerene av ordinære undervisningsrom må selv gjøre reint før undervisningen starter. Se fremgangsmåten i sjekklisten for smittevern i ordinære undervisningsrom.

Retningslinjer og smittevern for SimArena

Oppdatert 10.09.20

Med bakgrunn i Bergen kommune sine nye korona-tiltak, innføres det krav om munnbind i perioden tiltakene gjelder.  

Retningslinjene for bruk av SimArena laboratorier vil til enhver tid være underlagt generelle smittevernregler fra FHI/Helsedirektoratet og beredskapsledelsen ved FHS/ HVL. Der aktivitet kan tilpasses maks 50 deltagere og kontakt over 1 meter forholder man seg til de smittevernreglene. Trening ved SimArena laboratorier vil vanligvis innebære kontakt nærmere 1 meter og vi kommer da innenfor definisjonene av nærkontakter dersom det oppstår smitte. Følgende regler skal derfor følges:

 • Studenter som er syke eller mistenker sykdom tilsvarende Covid-19 smitte skal ikke møte opp eller delta i aktiviteter på lab. Oppstår det sykdom etter trening på lab – ta umiddelbart kontakt med din faglærer.

 • Studenter som har vært i utlandet de siste 10 dagene før labaktivitet må ha fulgt FHI sine reiseråd

 • Studentene og lærerne som skal gjennomføre aktiviteter på lab, skal ha gjennomgått informasjon og smittevernregler som gjelder for trening på lab. Informasjonen legges ut på Canvas.

 • For å ha kontroll på antall deltagere og kontakt, opprettes kohorter/ gruppesammensetninger med studenter, der samme kohort skal opprettholdes ved alle labøvelser. Det skal dokumenteres ved hver øvelse hvem som har deltatt og i hvilken kohort. Dette for kunne spore smitte og begrense mulig smittespredning dersom sykdom oppstår.

 • Lærere som er ansvarlig for tilrettelegging i lab vil ha ansvar for opprettelse av kohorter, og at det dokumenteres hvem som har deltatt. Ved bruk av eksterne undervisere må ansvarlige lærere informere om, og tilrettelegge for gjennomføring av lab aktivitet etter gjeldende regler.

 • Størrelsen på kohortene må tilpasses trening som skal foregå, sett opp mot antall som er tillatt på lab samtidig. Begrens antallet opp mot det som er hensiktsmessig, da alle i en kohort må i karantene dersom sykdom oppstår.

 • Ved vanlige studentøvelser er det ikke nødvendig med ekstra smittevernutstyr utover det som tilhører læringssituasjon. Det påpekes likevel at ansikts nær kontakt bør begrenses, og aktivitet under 1 meters regel bør gjøres kortest mulig.

 • Håndhygiene gjennomføres hyppig i form av håndvask eller hånddesinfeksjon.

 • Der lærere/instruktører arbeider under 1 meters grensen, må de avslutte arbeid med en kohort før de tar opp arbeid med ny. Påkledning og skift må tilpasses aktiviteten.

 • Flere kohorter kan være aktive i samme rom, dersom de er organisert med tilstrekkelig avstand, og ikke har kontakt med hverandre. Lærer/instruktør kan gå mellom flere kohorter dersom de holder 1 meters regelen til dem som deltar.

 • Studenter og lærere/instruktører skal benytte egne klær eller uniform og inne sko ved labøvelser, iht regler som gjelder for de ulike laboratoriene. Disse skal være rene og bare benyttes til dette formålet. Studentene skal skifte til aktuelt tøy på skolen, og tilgjengelige garderober benyttes til dette.

 • Utstyr og kontaktflater skal rengjøres etter bruk og mellom gruppene slik at de alltid er klar for nye grupper som skal benytte arealene. Gulvvask ikke nødvendig etter hver gruppe, dette gjennomføres av renholdspersonale etter oppgitte regler

 • Avfall og brukt tøy skal samles og fjernes mellom hver bruk av lab iht regler som informeres ut – se oppslag i lab. 

 • Studentene går direkte til/fra lab i tilknytning til trening. Det tilstrebes at opphold i gang/garderober blir kortes mulig, og 1 meters regel skal her opprettholdes.

 • Det er ikke tillatt å ta med mat eller drikke inn i lab eller i tilknytning til lab. Mat/drikke inntas i pauser i fellesområder, etter gjeldene regler der.

 • Laboratoriene vil være stengt for egentrening/booking utenom organisert aktivitet, så lenge smitteverntiltak må opprettholdes. Det vil i denne perioden heller ikke være tillat å lære opp/benytte studentassistenter i aktivitet på laboratoriene.

 • Regler for de respektive lab vil opprettes i samarbeid utdanningene, med mål om sikker og hensiktsmessig drift.

Arbeid i laboratorium og spesialrom

Smitteverntiltak på K2 ved campus Bergen

Disse ekstraordinære smitteverntiltakene for K2 gjelder så lenge smittevernreglene knyttet til korona er nødvendig:

 • Ansatte finner en arbeidsstasjon i egen eller annen etasje og beholder denne gjennom hele dagen (med arbeidsstasjon menes hev-/senk-pult med PC-skjermer.
  MERK: Dersom du tar i bruk en arbeidsstasjon ut på dagen, så kan denne allerede ha vært i bruk. Du bør derfor i et slikt tilfelle rengjøre berøringsflater med fuktet microfiberklut i forkant av at du tar den i bruk.
 • Andre bordflater benytter man fritt, men har selv ansvar for å rengjøre disse med fuktet microklut før bruk. Det blir dessuten utført ekstraordinært, dagleg renhold av alle slike flater som deles.
 • Man kan bevege seg i alle etasjer så lenge smittevernreglene ivaretas. . 
 • Det blir utført ekstraordinært renhold av toaletter og torget/sosialsone i hver etasje. 
 • Rene microfiberkluter til ansatte gjøres daglig tilgjengelig i torget
 • Ansatte desinfiserer seg med antibac fra stativer flere steder i ansattsonene, bl.a. ved inngangene i torget/ansattsone. 

Nyttige nettsider


Om smittevernretningslinjene

Retningslinjene skal bidra til sikker drift under korona, og følger råd og føringer fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI), og Arbeidstilsynet.

FHI sin nettside om korona