Retningslinjer for smittevern ved HVL

Her finner du retningslinjer for smittevern ved HVL knyttet til korona/Covid-19. Retningslinjene er gyldige fra publiseringsdato, og er et levende dokument som justeres utfra smittevernsråd og føringer fra sentrale myndigheter.

NB: Lokale tiltak og anbefalinger kan komme i våre forskjellige vertskommuner.

Dette må alle vite om og forholde seg til

Informasjon fra FHI:

Avstand

Nasjonalt er det innført påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker, på kjøpesentre og en rekke andre steder der det ikke er mulig å holde avstand. I noen av våre vertskommuner kan dette også være et utvidet krav f.eks. til alle offentlige steder. Påbudet gjelder kun på offentlig sted, men det er også en anbefaling på arbeidsplasser. HVL er arbeidsplassen både for studenter og ansatte. Vi oppfordrer derfor alle til å holde minst 1 meter avstand til andre eller bruke munnbind hvis avstand ikke kan holdes i all aktivitet på våre campuser. Om du har luftveissymptomer eller ikke føler deg frisk, skal du holde deg borte fra campus.

Hånd- og hostehygiene

Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Smittevern på campus

Ved luftveissymptomer

Alle som er syke skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Det er nå ekstra viktig at du bidrar til å beskytte andre mot smitte dersom du har symptomer eller ikke føler deg frisk. Hold deg derfor hjemme og test deg.

Du finner informasjon på FHI sine nettsider: «Hva du skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?»

Testing

På nettsidene til FHI finner du informasjon om hvem som er anbefalt å teste seg.

Dersom du har tegn på luftvegssymptomer eller andre symptomer på Covid 19, bør du uavhengig av vaksinasjonsstatus teste deg. Hurtigtester blir ikke delt ut på campus.

Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det at du også tar en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Blir du syk på campus?

 • Studentar eller tilsette som utviklar luftvegssymptom eller andre symptom på Covid-19 når dei er på campus må umiddelbart halde avstand til andre og reise heim.
 • Informer leiaren din (om du er tilsett) eller faglærar/emneansvarleg (om du er student) om at du har symptom og drar heim.
 • Ved heimtransport skal du unngå offentleg-/kollektivtransport om du kan. Dersom du må ta kollektivtransport, må du bruke munnbind. Har du ikkje sjølv, kan du spørre etter munnbind på campus.
 • Test deg for Covid-19 så snart som råd i henhold til råd frå myndigheitene.
 • Informer leiaren din (om du er tilsett) eller faglærar/emneansvarleg (om du er student) om resultatet av testen (negativ eller positiv) så snart du får svar.
 • Ikkje kom tilbake til campus før du er frisk eller er ferdig med isolasjon eller karantene pålagt av smittevernmyndigheitene.

Vi understrekar at det er smittevernskontoret i kommunen som har ansvaret for smittesporinga, og at det er dei som tar kontakt med personar som blir definert som nærkontaktar, og som dermed kan bli pålagt karantene.

Meld fra om smitte

HVL ønsker å bidra til å redusere spreiinga av covid-19. Derfor set vi pris på om studentar og tilsette som er smitta melder frå om dette, slik at HVL kan iverksette dei riktige smitteverntiltaka. 

 • Tilsette som er bekrefta smitta kan melde frå til sin leiar, som vil melde dette vidare i linja.
 • Studentar som er bekrefta smitta kan melde frå til sin kontaktlærar, som vil melde dette vidare i linja. 
 • Fordi informasjon om helse er sensitive opplysingar, anbefaler vi at du snakkar direkte med  leiaren eller kontaktlæraren din i staden for å sende en melding eller ein e-post.

Arrangement

Eventuelle arrangement på campus må følgje Covid-19 forskrifta og FHI sin rettleiar på området. Å vere ansvarleg for arrangement er krevjande, så dersom ein meiner at det er naudsynt å gjennomføre eit arrangement, vert det tilrådd at dette flyttast vekk frå HVL og til hotell eller andre profesjonelle arrangørar.

Med arrangement skal ein ved HVL forstå alle samlingar/aktivitetar som ikkje er del av undervisninga eller eit møte som del av det ordinære arbeidet. Eksempel på arrangement kan vere:

 • Kulturarrangement, inkl. konsertar og framsyningar (der dette ikkje er ein del av den ordinære planlagde undervisninga)
 • Seremoniar
 • Seminar
 • Konferansar
 • Kurs (intern og ekstern opplæringsaktivitet som ikkje er del av den planlagde undervisninga)
 • Medlemsmøte
 • Faglege samlingar (ut over ordinære møter i faggrupper og liknande)
 • Sosiale tilstellningar

Lista er ikkje uttømmande. Er du i tvil om samlinga/aktiviteten er eit arrangement, skal du velje å definere det som arrangement og følgje reglar og rettleiingar for dette.

Nyttige nettsider

FHI: Koronavirus - temaside

FHI: For helsepersonell

FHI: Definisjoner av tilfeller og nærkontakt

FHI: Kontaktsporing og oppfølging


Om smittevernretningslinjene

Retningslinjene skal bidra til sikker drift under korona, og følger råd og føringer fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI), og Arbeidstilsynet.

FHI sin nettside om korona