Driftsmidler for stipendiater

Som tilsatt stipendiat ved HVL får du tildelt driftsmidler for å dekke nødvendige driftskostnader for å gjennomføre forskerutdanningen – i den avtalte tilsettingsperioden.

Driftsmidlene er som hovedregel 150 000 kroner for en stipendiatperiode. Eksternfinansierte stipendiater kan ha andre beløp. Midlene kan nyttes fritt over det antall år du har tilsetting for.

Plan med budsjett for bruken av driftsmidlene utarbeides i samarbeid med hovedveileder i starten av stipendiatperioden. Dette må være drøftet før driftsmidlene blir gjort tilgjengelig.

Her finner du retningslinjer for driftsmidler for stipendiater og postdoktorer. 

Har du spørsmål om bruk av driftsmidler, ta kontakt med økonom for ditt fakultet.