Pliktarbeid

Det finnes både treårige og fireårige stipendiatstillinger. Dersom du er tilsatt i en fireårig stipendiatstilling, utgjør pliktarbeidet 25% av arbeidsmengden. Det er viktig å understreke at du skal ha tre år nettotid totalt til å arbeide med selve doktorgradsutdanningen, og pliktarbeidet skal ikke forsinke din progresjon i doktorgradsløpet.

Pliktarbeidet er regulert av retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid ved HVL.