Doktorrand saman med rettleiarar, dekan, prodekan, fagansvarleg for phd-programmet og leiar for komiteen

Disputasar

Disputasar ved HVL og HVL-tilsette som har disputert ved andre institusjonar.