Modellbasert programvaretesting for distribuerte system og protokoller

Rui Wang disputerer 10. september for ph.d.-graden ved Fakultet for ingeniør- og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlinga «Model-based Software Testing for Distributed Systems and Protocols».

Samfunnet er i stadig økende grad avhengig av skybaserte tjenester som styres gjennom avansert programvaresystem og protokoller basert på kompleks prosesseringslogikk. Det gjør det svært utfordrende å implementere dem riktig og krevende å teste påliteligheten til systemene på en systematisk måte. Modellbasert programvaretesting (MBT) er en effektiv metode for å teste programvaresystem som gjør det mulig å undersøke feiltoleranse og avdekke feil under utvikling av programvare.

Wangs avhandling undersøker hvordan MBT-metoden kan brukes på distribuerte programvaresystem og protokoller. Som del av dette utvikler han programvareverktøy og teknikker som støtter bruk av MBT-metoden på distribuerte system. Avhandlingen gir viktige bidrag til forskning innen teoretisk og anvendt programvaretesting. 

Personalia

Rui Wang (f. 1986) har mastergrad i datateknologi fra Högskolan i Halmstad samt arbeidserfaring som programvareutvikler for IBM.  

Hovedveileder har vært Prof. Lars M. Kristensen (HVL), med Førsteamanuensis Volker Stolz (HVL) og Prof. Hein Meling (UiS) som biveileder(e). Wang har videre hatt forskningssamarbeid med Førsteamanuensis Cyrille Artho (KTH).


rui_wang.jpg

Disputas

10. september 2020, kl. 13.15. 

Lenke til Zoom: https://hvl.zoom.us/my/krn2.m003.vm

Personal Meeting ID: 7531959476 Passord: 376634

 

Prøveforelesning

Tema: "A general lecture on the topic "Model-based testing"".

10. september 2020, kl. 10.15

Lenke til Zoom: https://hvl.zoom.us/my/krn2.m003.vm

Personal Meeting ID: 7531959476 Passord: 376634