Byromsstrukturens påvirkning på fortettingsmønstre og energiforbruk til transport

Remco Elric de Koning disputerer tirsdag 21. november for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen "Space against the machine. Understanding spatial relationships through geocomputation".

Bærekraftig byutvikling krever bedre, bevisbasert støtte for hvordan byer fungerer og kunnskap om hvordan man kan bruke eksisterende data for å planlegge dem bedre.

Denne avhandlingen foreslår nye tilnærmingsmåter for å identifisere komplekse sosio-romlige relasjoner mellom bystrukturer, fortettingsmønstre og energiforbruk til transport ved bruk av romlig analyse.

Avhandlingen foreslår innovative metoder for å analysere komplekse, store digitale datasett for å fremme brukervennlig tilgang til passende geodataprogrammeringsverktøy.

Ser på sammenhenger i byrommet

Teorier om romlige strukturer og urban morfologi kombineres for å sammenligne bystrukturer og former, bygningstetthet, arealbruksblanding og energiforbruk til transport i to middels store byer, Bergen i Norge og Zürich i Sveits.

Forskningen analyserer hvordan bevegelsesmønstre, bygningstetthet og funksjonsblanding påvirkes av den romlige konfigurasjonen av byromsnettverket, det vil si hvordan veier, gater og plasser forholder seg til hverandre.

Gir innsikt i hvordan bærekraftige byer kan realiseres

Funnene tyder på at det er en sammenheng mellom bygningstetthet og arealbruksblanding. I tillegg viser funnene en sammenheng mellom energieffektivitet i transport og områder med høyere tetthet. 

Den nye metoden for romlig analyse ved bruk av Space Syntax på en GIS-plattform gir diagnostiske innsikter i hvordan bærekraftige og rettferdige byer kan realiseres.

Denne avhandlingen bidrar med:

  • ny data om romlige sammenhenger på makroskala og mikroskala
  • en systematisk evaluering og forståelse av byer i ulike kontekster
  • automatisert arbeidsflyt for geodataprogrammering av romlige data for å demonstrere hvordan grafiske datamodeller kan bistå fagfolk og beslutningstakere innen stedsplanlegging uten omfattende dataferdigheter.

de Koning påpeker i sin avhandling at fornuftige tolkninger av dataene kan gi nyttig støtte i planlegging, design og politiske prosesser. 

Personalia

Remco Elric de Koning født i 1985, har mastergrad i "Architecture, urbanism and building sciences" frå Delft University of Technology, Netherlands. Han jobbar som høgskulelektor ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet. 

Prøveforelesning

Rom M005, K2, HVL, campus Bergen
21. november klokka 10.15

Tittel: Computational thinking and design thinking: concepts, applications, synergy, and limitations.

Disputas

Rom M005, K2, HVL, campus Bergen
21. november klokka 13.15

Lenke til Zoom: https://hvl.zoom.us/j/64160972168?pwd=WU1QeHliY3VzVmI1TFJXZ2o3Y24yZz09

Meeting ID: 641 6097 2168/Passcode: 053268

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Professor Monica Billger, Chalmers University of Technology, Sverige
Andreopponent: Førsteamanuensis Marius Grønning, NMBU
Komitéleder: Professor Lars Michael Kristensen, HVL

Veiledere

Hovedveileder: Professor Akkelies van Nes
Medveileder: P
rofessor Rogardt Heldal
Medveileder: F
ørsteamanuensis Wendy Guan Zhen Tan

Leder av disputasen

Lise Bjørkhaug Gundersen, prodekan for forsking ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet