Arbeids- og kompetanseområde

Professor Dr. Scient. Akkelies van Nes jobber ved institutt for Byggfag, på Høgskolen i Vestlandet i Bergen. 

van Nes er en ledende internasjonal Space Syntax ekspert. Hun ledet den 5th International Space Syntax Symposium som ble holdt på TU-Delft i 2005 (SpaceSyntax2005 (tudelft.nl)) og er leder for den 13. internasjonale Syntax Symposium i Bergen i 2022 (13th International Space Syntax Symposium - Western Norway University of Applied Sciences (hvl.no)). Hun ledet også den første internasjonale online space syntax PhD kongressen i juni 2021, host HVL (1st International Space Syntax Phd Conference 21 June 2021 - Western Norway University of Applied Sciences (hvl.no))

Van Nes har ledet og deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter knyttet til mobilitet og nettverkstrukturer, som å forske på forholdet mellom by-rom og energibruk for transport, by-rom og kriminalitet i nabolag, gateliv, bysentre og økonomisk utvikling, bruk av space syntax i byfornyelse, og utvikler teorier om forholdet mellom strukturene på byrom og bærekraftige transportformer. Kjernen i hennes forskningsaktiviteter er å utvikle og anvende ulike romlige analyseverktøy på bygde miljøer på forskjellige skalaer og teste dem på ulike sosioøkonomiske data, resultater fra annen forskning og energidata. For mer info: Space syntax i Norge - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

van nes har vært involvert i følgende EU -finansierte prosjekter: RUFUS (rural future networks 2008-2012, NODES (New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchanges) 2012-2016 og SPACERGY (Space-Energy pattern for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance) 2016-2019.

van Nes utvikler og anvender space syntax i flere ulike disipliner, som for eksempel arkeologi, arkitektur, by geografi, by-sosiologi, eiendomsutvikling, kriminologi, strategisk planlegging, urbanisme, og vei- og gate bygging. Hun anvender space syntax både i forskning, i undervisning og i planleggingspraksis.

Aktuelle forskningstema:

Theory and method development of space syntax. Lenke: Sustainability | Special Issue : Space Syntax and the Sustainable City: Theory, Methods and Applications (mdpi.com)

Aktuelle undervisningsaktiviteter:

Ny lærebok om space syntax metoden. Lenke: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-59140-3

Nylige konsulent oppdrag:

Bruk av space syntax i fortettingsstrategier for Bergen Kommune. Lenke: Sustainability | Free Full-Text | A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in Norway (mdpi.com)

Underviser i
 • BYG130 Transformasjon av byområder
 • MOA 256 Vitenskapsteori og metoder
 • MOA272 By- og tettstedsplanlegging
 • MOA300 Masteroppgaven
Forskar på
 • Utvikling og tilpassing av Space Syntax metoden (hjemmeside)
 • Utvikling av stedsanalyser
 • Levende og trygge nabolag og byområder
 • Utvikling av by-teorier
 • De fysiske forutsetninger for bærekraftige byer
 • Gå- og sykkelbyen
 • Fortetting i urbane områder
 • Sentrumsutvikling og vei- og gate utbygging
 • Transformasjon av urbane områder

 

Forskargrupper

Arealfag (hjemmeside)

Space Syntax i Norge (hjemmeside)

Publikasjonar

Vis alle