Professor

Akkelies van Nes

Arbeids- og kompetanseområde

Professor Dr. Scient. Akkelies van Nes jobber ved institutt for Byggfag, på Høgskolen i Vestlandet i Bergen. 

van Nes er en ledende internasjonal Space Syntax ekspert. Hun ledet den 5th International Space Syntax Symposium som ble holdt på TU-Delft i 2005 (SpaceSyntax2005 (tudelft.nl)) og er leder for den 13. internasjonale Syntax Symposium i Bergen i 2022 (13th International Space Syntax Symposium - Western Norway University of Applied Sciences (hvl.no)). Hun ledet også den første internasjonale online space syntax PhD kongressen i juni 2021, host HVL (1st International Space Syntax Phd Conference 21 June 2021 - Western Norway University of Applied Sciences (hvl.no))

Van Nes har ledet og deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter knyttet til mobilitet og nettverkstrukturer, som å forske på forholdet mellom by-rom og energibruk for transport, by-rom og kriminalitet i nabolag, gateliv, bysentre og økonomisk utvikling, bruk av space syntax i byfornyelse, og utvikler teorier om forholdet mellom strukturene på byrom og bærekraftige transportformer. Kjernen i hennes forskningsaktiviteter er å utvikle og anvende ulike romlige analyseverktøy på bygde miljøer på forskjellige skalaer og teste dem på ulike sosioøkonomiske data, resultater fra annen forskning og energidata. For mer info: Space syntax i Norge - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

van nes har vært involvert i følgende EU -finansierte prosjekter: RUFUS (rural future networks 2008-2012, NODES (New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchanges) 2012-2016 og SPACERGY (Space-Energy pattern for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance) 2016-2019.

van Nes utvikler og anvender space syntax i flere ulike disipliner, som for eksempel arkeologi, arkitektur, by geografi, by-sosiologi, eiendomsutvikling, kriminologi, strategisk planlegging, urbanisme, og vei- og gate bygging. Hun anvender space syntax både i forskning, i undervisning og i planleggingspraksis.

Aktuelle forskningstema:

Theory and method development of space syntax. Lenke: Sustainability | Special Issue : Space Syntax and the Sustainable City: Theory, Methods and Applications (mdpi.com)

Aktuelle undervisningsaktiviteter:

Ny lærebok om space syntax metoden. Lenke: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-59140-3

Nylige konsulent oppdrag:

Bruk av space syntax i fortettingsstrategier for Bergen Kommune. Lenke: Sustainability | Free Full-Text | A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in Norway (mdpi.com)

Underviser i
 • BYG130 Transformasjon av byområder
 • MOA 256 Vitenskapsteori og metoder
 • MOA272 By- og tettstedsplanlegging
 • MOA300 Masteroppgaven
Forskar på
 • Utvikling og tilpassing av Space Syntax metoden
 • Utvikling av stedsanalyser
 • Levende og trygge nabolag og byområder
 • Utvikling av by-teorier
 • De fysiske forutsetninger for bærekraftige byer
 • Gå- og sykkelbyen
 • Fortetting i urbane områder
 • Sentrumsutvikling og vei- og gate utbygging
 • Transformasjon av urbane områder

 

Forskargrupper

Arealfag (hjemmeside)

Publikasjonar

 • Spatial and social segregation in Bergen. Spatial and social analyses of the neighbourhoods Laksevåg and Sandviken

  Berge, Eivind Iden, van Nes, Akkelies, Reksten, Connie Harriet Kapstad (2022)
 • The natural route choice of bicyclists in Urban areas. Snail-trailing bicyclists in Bergen centre

  Bolset, Ole Martin, Kampenhøy, Anders, Tan, Wendy, van Nes, Akkelies (2022)
 • Strategies for sustainable densification along new light rail stops. Option testing with space syntax at Skjoldskiftet in Bergen, Norway

  Follestad, Karoline, Moen Lauritzen, Synne Marie, van Nes, Akkelies, Dyrkolbotn, Sjur Kristoffer (2022)
 • The problem of implementing sustainable mobility means in average sized Norwegian Towns. Spatial analyses of Notodden and Førde

  Kråkenes, Alette Hus, Gjerland, Ane Marie, van Nes, Akkelies, Roald, Hans-Jacob (2022)
 • Evaluating the state of Transit-Oreinted Development in Norway. The Node-Place-Design model and Form Syntax applied in the InterCity-Triangle in the Oslo Fjord Region

  Myklebust, Sverre, van Nes, Akkelies, Tan, Wendy (2022)
 • Vis alle