Arbeids- og kompetanseområde

Professor Dr. Scient. Akkelies van Nes jobber ved institutt for Byggfag, på Høgskolen i Vestlandet i Bergen. 

van Nes er en ledende internasjonal Space Syntax ekspert. Hun ledet den 5th International Space Syntax Symposium som ble holdt på TU-Delft i 2005 (SpaceSyntax2005 (tudelft.nl)) og er leder for den 13. internasjonale Syntax Symposium i Bergen i 2022 (13th International Space Syntax Symposium - Western Norway University of Applied Sciences (hvl.no)). Hun ledet også den første internasjonale online space syntax PhD kongressen i juni 2021, host HVL (1st International Space Syntax Phd Conference 21 June 2021 - Western Norway University of Applied Sciences (hvl.no))

Van Nes har ledet og deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter knyttet til mobilitet og nettverkstrukturer, som å forske på forholdet mellom by-rom og energibruk for transport, by-rom og kriminalitet i nabolag, gateliv, bysentre og økonomisk utvikling, bruk av space syntax i byfornyelse, og utvikler teorier om forholdet mellom strukturene på byrom og bærekraftige transportformer. Kjernen i hennes forskningsaktiviteter er å utvikle og anvende ulike romlige analyseverktøy på bygde miljøer på forskjellige skalaer og teste dem på ulike sosioøkonomiske data, resultater fra annen forskning og energidata. For mer info: Space syntax i Norge - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

van nes har vært involvert i følgende EU -finansierte prosjekter: RUFUS (rural future networks 2008-2012, NODES (New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchanges) 2012-2016 og SPACERGY (Space-Energy pattern for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance) 2016-2019.

van Nes utvikler og anvender space syntax i flere ulike disipliner, som for eksempel arkeologi, arkitektur, by geografi, by-sosiologi, eiendomsutvikling, kriminologi, strategisk planlegging, urbanisme, og vei- og gate bygging. Hun anvender space syntax både i forskning, i undervisning og i planleggingspraksis.

Aktuelle forskningstema:

Theory and method development of space syntax. Lenke: Sustainability | Special Issue : Space Syntax and the Sustainable City: Theory, Methods and Applications (mdpi.com)

Aktuelle undervisningsaktiviteter:

Ny lærebok om space syntax metoden. Lenke: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-59140-3

Nylige konsulent oppdrag:

Bruk av space syntax i fortettingsstrategier for Bergen Kommune. Lenke: Sustainability | Free Full-Text | A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in Norway (mdpi.com)

Underviser i
 • BYG130 Transformasjon av byområder
 • MOA 256 Vitenskapsteori og metoder
 • MOA272 By- og tettstedsplanlegging
 • MOA300 Masteroppgaven
Forskar på
 • Utvikling og tilpassing av Space Syntax metoden (hjemmeside)
 • Utvikling av stedsanalyser
 • Levende og trygge nabolag og byområder
 • Utvikling av by-teorier
 • De fysiske forutsetninger for bærekraftige byer
 • Gå- og sykkelbyen
 • Fortetting i urbane områder
 • Sentrumsutvikling og vei- og gate utbygging
 • Transformasjon av urbane områder

 

Forskargrupper

Arealfag (hjemmeside)

Space Syntax i Norge (hjemmeside)

Publikasjonar

 • Discovering the Axial Lines of Bunus River as a Social Network in Kampong Bharu using Space Syntax Analysis

  Sham, Rashidah Jimi, Mahdzar, Sharifah Salwa Syed, Zaman, Nurulhusna Qamaruz, Jalil, Nurul Amira Abd, van Nes, Akkelies (2023)
 • The Nordic Network of Urban Morphology (NNUM) – Urban form research in Scandinavia.

  Stojanovski, Todor, van Nes, Akkelies, Partanen, Jenny, Kirt Strandbygaard, Sofie, Abarkan, Abdellah (2023)
 • Hvordan GIS-baserte analyser kan gi nyttig kunnskap til krevende planprosesser for fortetting

  Roald, Hans Jacob, Andresen, Trygve, de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies (2023)
 • Cultural heritage attractors: does spatial configuration matter? Applications of macro-and micro-spatial configurative analysis in the historic urban area of Rome

  Arbara, Sophia, van Nes, Akkelies, Pereira Roders, Ana (2023)
 • Track 2. The City is an Object & A City is in Transition

  Hausleitner, Birgit, van den Burg, Leo, van Nes, Akkelies (2023)
 • Investigating the spatial network of playgrounds during covid-19 based on a space syntax analysis case study: 10 playgrounds in Delft, the Netherlands

  Istiani, Noor Fajrina Farah, Alkadri, Miktha Farid, van Nes, Akkelies, Susanto, Dalhar (2023)
 • Phenotypes and Genotypes of Traditional Norwegian Wooden Farms: Space Syntax Analyses of Norway’s Smallest Settlement Units

  van Nes, Akkelies (2022)
 • Space Syntax in spatial planning: A short introduction to its methods, theory development, and application in practice

  van Nes, Akkelies (2022)
 • Spatial and social segregation in Bergen. Spatial and social analyses of the neighbourhoods Laksevåg and Sandviken

  Berge, Eivind Iden, van Nes, Akkelies, Reksten, Connie Harriet Kapstad (2022)
 • The problem of implementing sustainable mobility means in average sized Norwegian Towns. Spatial analyses of Notodden and Førde

  Kråkenes, Alette Hus, Gjerland, Ane Marie, van Nes, Akkelies, Roald, Hans-Jacob (2022)
 • The natural route choice of bicyclists in Urban areas. Snail-trailing bicyclists in Bergen centre

  Bolset, Ole Martin, Kampenhøy, Anders, Tan, Wendy, van Nes, Akkelies (2022)
 • Evaluating the state of Transit-Oreinted Development in Norway. The Node-Place-Design model and Form Syntax applied in the InterCity-Triangle in the Oslo Fjord Region

  Myklebust, Sverre, van Nes, Akkelies, Tan, Wendy (2022)
 • Using space syntax to access accessibility of multi urban hubs and seamless mobility within the hubs. Case study Delft-Campus station

  Torabi, Fatemeh, Mokhtarzadeh, Safoora, van Nes, Akkelies, van Oort, Niels, Hoogendoorn, Serge (2022)
 • Strategies for sustainable densification along new light rail stops. Option testing with space syntax at Skjoldskiftet in Bergen, Norway

  Follestad, Karoline, Moen Lauritzen, Synne Marie, van Nes, Akkelies, Dyrkolbotn, Sjur Kristoffer (2022)
 • Revitalisation of Mosterhamn. Spatial strategies for improving and old coastal village in Western Norway

  Norland Vistnes, Kjersti, Rydingen, Linn, van Nes, Akkelies, Roald, Hans-Jacob (2022)
 • Strategies for densification of Longyearbyen. Spatial, morphological, geological, and social analyses of the arctic town Longyearbyen in Norway

  Sæbø, Mari, Værness, Kristine, van Nes, Akkelies, Reksten, Connie Harriet Kapstad (2022)
 • Applying space syntax in strategic planning of Grimstad town in Norway. A feasibility study

  Stedal, Stian, Søllesvik, Karoline, van Nes, Akkelies, Ahmer, Carolyn (2022)
 • Densification and urban transformation with space syntax. A feasibility study for the Slettebakken neighbourhood in Bergen, Norway

  Olsen Fløystrand, Fredrik, van Nes, Akkelies, Ahmer, Carolyn (2022)
 • The traditional half day DepthmapX workshop

  van Nes, Akkelies (2022)
 • Phenotypes and genotypes of traditional Norwegian Wooden farms. Space syntax analyses of Norway’s smallest settlement unit

  van Nes, Akkelies (2022)
 • The Power of number 13

  van Nes, Akkelies (2022)
 • Proceedings 13th international space syntax symposium

  van Nes, Akkelies, de Koning, Remco Elric (2022)
 • Noise and spatial configuration in Biskra, Algeria: A space syntax approach to understand the built environment for visually impaired people

  Djenaihi, Walid-Mahfoud, Zemmouri, Noureddine, Djenane, Moussadek, van Nes, Akkelies (2021)
 • The 1rst international online space syntax PhD conference. Book of abstracts

  van Nes, Akkelies, Tan, Wendy (2021)
 • Measuring the Degree of Permeability of the Main Route Network with Angular Step Depth Analyses

  van Nes, Akkelies (2021)
 • Introduction to Space Syntax in Urban Studies

  van Nes, Akkelies, Yamu, Claudia (2021)
 • Bill Hillier’s legacy: Space syntax—a synopsis of basic concepts, measures, and empirical application

  Yamu, Claudia, van Nes, Akkelies, Garau, Chiara (2021)
 • The impact of the ring roads on the location pattern of shops in town and city centres. A space syntax approach

  van Nes, Akkelies (2021)
 • Spatial configurations and walkability potentials. Measuring urban compactness with space syntax

  van Nes, Akkelies (2021)
 • Boliger for alle: Et tidsskille i norsk boligpolitikk

  Reksten, Connie Harriet Kapstad, Roald, Hans Jacob, Ahmer, Carolyn, Bjelland, Anne Sofie Handal, Dyrkolbotn, Sjur Kristoffer, Lyng, Ane Margrethe (2021)
 • Depthmap manual for Dummies (..or for those of us with limited computer knowledge…) - version 20 https://github.com/SpaceGroupUCL/depthmapX

  van Nes, Akkelies, Yamu, Claudia, Mohammed, Abdelbasseer, Song, Chunyan (2020)
 • A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in Norway

  de Koning, Remco Elric, Roald, Hans Jacob, van Nes, Akkelies (2020)
 • Exploring challenges in Space Syntax theory building: The use of positivist and hermeneutic explanation models

  van Nes, Akkelies, Yamu, Claudia (2020)
 • Sexual violence in the city: Space, gender, and the occurrence of sexual violence in Rotterdam

  Miranda, Julia Vansetti, van Nes, Akkelies (2020)
 • Assessing Spatial Configurations and Transport Energy Usage for Planning Sustainable Communities

  de Koning, Remco Elric, Tan, Wendy, van Nes, Akkelies (2020)
 • Fractals: a multiscale approach in regional and urban planning strategies

  Yamu, Claudia, van Nes, Akkelies (2020)
 • SPACERGY Space-Energy Patterns for Smart Energy Infrastructures, Community Reciprocities and Related Governance

  Maiullari, Daniela, Romero, Martin Mosteiro, de Koning, Remco Elric, van Timmeren, Arjan, van Nes, Akkelies, Schlueter, Arno (2019)
 • Space Syntax. A scientific method to analyse urban space and spatial relationships independent on socio-economic data

  van Nes, Akkelies (2019)
 • Flat versus volumetric methodologies. Restructuring spatial analysis and other indices

  Bruyns, Gerhard, Nel, Darren, Higgens, Christopher, van Nes, Akkelies (2019)
 • Space Syntax. Tools for analysing spatial and socio-economic potentials in urban space

  van Nes, Akkelies (2019)
 • Urban Space and Energy Usage

  de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies (2019)
 • How two divergent ideologies impact the location of functions in relation to spatial integration in arctic settlements

  de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies (2019)
 • How children use urban space in two different neighbourhoods in Bergen, Norway

  Meinert, Magnus, Thomassen, S.T., van Nes, Akkelies, Roald, Hans Jacob, Skovsgaard, Tanja Lindgaard (2019)
 • The role of building entrances towards streets and the perception of safety in six neighbourhoods in Bergen

  Rønneberg Nordhov, N.A., Weebe Ritland, Paal, Larsen, Anders, van Nes, Akkelies (2019)
 • Fractal urban models and their potential for sustainable mobility

  Yamu, Claudia, van Nes, Akkelies (2019)
 • The effects of new bypass roads on small Norwegian towns

  Lilleslett, Sander, Ladehaug, Karine, van Nes, Akkelies (2019)
 • Street networks as place of social interaction in culturally diverse neighbourhoods of Istanbul

  Toprak, Ilgi, Ünlü, Alper, van Nes, Akkelies (2019)
 • Segregation patterns in the street interface of the Brazilian city. Towards a method to read the effects of local spatial segregation

  Carvalho Filho, Luiz, van Nes, Akkelies, Nascimento, C (2019)
 • Depthmap workshop 12SSS

  van Nes, Akkelies (2019)
 • Various morphological analyses methods applied in teaching on BSc and MSc level

  van Nes, Akkelies (2019)
 • #WomenSpatialActivism: Designing for the re-appropriation of public spaces by women in New Delhi, India

  Gupta, Sugandha, Calabrese, Luisa Maria, van Nes, Akkelies (2019)
 • Applied Mathematics on Urban Space

  van_Nes, Akkelies (2019)
 • Urban Micro Scale Tools: A method to measure the relationship between private and public space

  van_Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J (2018)
 • Spatio-syntactical analysis and historical spatial potentials: The case of Jaffa-Tel Aviv

  Aleksandrowicz, Or, Yamu, Claudia, van_Nes, Akkelies (2018)
 • Isovist analysis

  van_Nes, Akkelies (2018)
 • Planning codes and the emergence of urban form

  Carvalho Filo, Luiz, van_Nes, Akkelies (2018)
 • The application of modal logics for theory building in Urban Morphology and Space Syntax

  van_Nes, Akkelies (2018)
 • Morphological analysis of settlements in the Arctic: a comparative analysis of four settlements with diverging ideologies on Svalbard

  de Koning, Remco Elric, van_Nes, Akkelies (2018)
 • The materialisation of Jane Jacob's view "eyes in streets": Quantitative tools to measure adjacency, permeability and inter-visibility between buildings and streets

  van_Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J (2018)
 • Jane Jacobs gekwantificeerd

  Lopez, Manuel J J, van_Nes, Akkelies (2018)
 • Space Syntax – A method to measure urban space related to social, economic and cognitive factors

  van Nes, Akkelies, Yamu, Claudia (2018)
 • An Integrated Modeling Approach Combining Multifractal Urban Planning with a Space Syntax Perspective

  Yamu, Claudia, van_Nes, Akkelies (2017)
 • Strategies for integrated densification with urban qualities. Combining Space Syntax with building density, land usage, public transport and property rights in Bergen city

  van_Nes, Akkelies, de Koning, Remco Elric, Ye, Yu, Roald, Hans Jacob (2017)
 • Space and crime in built environments

  van Nes, Akkelies (2017)
 • Space Syntax - challenges for theory building

  van Nes, Akkelies (2017)
 • Depthmap workshop in Biskra

  van Nes, Akkelies (2017)
 • Depthmap workshop 11th international space syntax symposium

  van Nes, Akkelies (2017)
 • Urban codes inducing street life, a possible approach for the Brazilian case

  Carvalho Filho, Luiz, van Nes, Akkelies (2017)
 • What is the explanatory power of Space Syntax theory? The application of modal logics from theory of science

  van Nes, Akkelies (2017)
 • The socio-spatial development of Jaffa-Tel Aviv: The emergence and fade-away of ethnic divisions and distinctions

  Or, Alexander, Yamu, Claudia, van Nes, Akkelies (2017)
 • Diachronic assessment of cultural diversity in historic neighbourhoods using Space Syntax

  Toprak, Ilgi, Ünlü, Alper, van Nes, Akkelies (2017)
 • Planning codes and the design of the street interface. Reading the impact of spatial configuration on street life using micro-scale tools

  Carvalho Filho, Luiz, van Nes, Akkelies (2017)
 • Space and crime in North-African city of Annaba: Using Space Syntax to understand the strategy of offenders in the choice of location of street crime

  Laouar, Dounia, Mazouz, S, van Nes, Akkelies (2017)
 • Towards safer greater Cairo. An investigation of Space and Sexual Harassment

  Mohamed, Abdelbasseer, van Nes, Akkelies (2017)
 • Spatial accessibility and commercial land use patterns. Planned versus unplanned areas in Cairo

  Mohamed, Abdelbasseer, van Nes, Akkelies (2017)
 • Spatial improvement strategies for deprived neighbourhoods

  van Nes, Akkelies (2017)
 • Spatial tools for diagnosing the degree of safety and liveability, and to regenerate urban areas in The Netherlands

  van_Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J, de Bonth, Laura, Verhagen, Dirk, Waayer, Simone (2016)
 • Spatial tools for diagnosing the degree of safety and liveability, and to regenerate urban areas in the Netherlands

  van Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J, de Bonth, Laura, Verhagen, Dirk, Waayer, Simone (2016)
 • ‘‘Form Syntax’’ as a contribution to geodesign: A morphological tool for urbanity-making in urban design

  Ye, Yu, Yeh, Anthony J., Zhuang, Yu, van Nes, Akkelies, Liu, Jianzheng (2016)
 • Measuring Spatial Relationships in Past, Present and Future Built Environments

  van Nes, Akkelies (2016)
 • Depthmap workshop

  van Nes, Akkelies (2016)
 • Theory building in Space Syntax

  van Nes, Akkelies (2016)
 • Commercial land use optimalization: Planned versus unplanned areas in Cairo.

  van Nes, Akkelies, Mohamed, Abdelbasseer (2016)
 • Designing Urban Spatial Vitality from Morphological Perspective - A Study Based on Quantified Urban Morphology and Activities Testing

  van Nes, Akkelies, Ye, Yu, Yu, Zhuang, Lingzhu, Zhang (2016)
 • Space Syntax. The role of Space between buildings

  van Nes, Akkelies (2016)
 • The perceived safety and spatial behaviour in Three different neighbourhoods in Rotterdam

  van Nes, Akkelies, de Rooij, Lisa (2015)
 • Beyond informality: Traders as Space experts in their own informal settlements

  van Nes, Akkelies, Mohamed, Abdelbasseer (2015)
 • Space and protest: A tale of two Egyptian squares

  van Nes, Akkelies, Mohamed, Abdelbasseer (2015)
 • Ethnic Groups and behaviour in Rotterdam's neighbouhoods

  van Nes, Akkelies, Aghabeik, Lili (2015)
 • Making Spatial Diagnosis in Combining Space Syntax, Spacematrix and MXI with GIS of New and Old Towns.

  van_Nes, Akkelies, Ye, Yu (2014)
 • A comprehensive spatial-social classification of 40 deprived neighbourhoods in the Netherlands

  van_Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J (2014)
 • Space Syntax in Theory and Practice

  van_Nes, Akkelies (2014)
 • Understanding urban segregation in Cairo

  van Nes, Akkelies, Mohamed, Abdelbasseer, Salheen, Mohamed, Khalifa, Mohamed, Hamhaber, Johan (2014)
 • The spatial flaws of New towns: Morphological comparison between a Chinese New and old town through the Application of Space syntax, spacematrix and mixed use index

  van Nes, Akkelies, Ye, Yu (2014)
 • Quantitative Tools in urban morphology: combining Space syntax, spacematrix and mixed-use index in a GIS framework

  van Nes, Akkelies, Ye, Yu (2014)
 • Measuring urban maturation processes in Dutch and Chinese new towns: Combining street network configuration with building density and degree of land use diversification through GIS

  van_Nes, Akkelies, Ye, Yu (2013)
 • How Space syntax can be applied in regenerating urban areas

  van Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J, de Bonth, Laura, Verhagen, Dirk, Waayer, Simone (2013)
 • Spatial-socio classification of deprived neighbourhoods in the Netherlands. Strategies for neighbourhood revitalisation

  van Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J (2013)
 • The socio-economic implications of the spatial configuration in greater Cairo Metropolitan area

  van Nes, Akkelies, Mohamed, Abdelbasseer, Salheen, Mohamed, Kohlert, Christine, Schwander, Christian (2013)
 • The spatial flaws of New towns

  van Nes, Akkelies, Ye, Yu (2013)
 • Het stratenpatroon als veiligheidsindicator: Over de waarde van ruimtelijke modelleringstechnieken voor planvorming in probleemwijken

  van_Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J (2012)
 • Between Heaven and Earth: Christian Norberg-Schulz's contribution to the phenomenology of place and architecture

  van_Nes, Akkelies (2012)
 • The one- and two-dimenstional isovists analyes in space syntax

  van_Nes, Akkelies (2011)
 • Measuring Spatial Visibility, Adjacency, Permeability, and Degrees of Street Life in Pompeii

  van_Nes, Akkelies (2011)
 • Ruimtelijke ordening als wapen tegen onveiligheid

  van_Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J (2010)
 • Macro and Micro Scale Spatial Variables and the Distribution of Residential Burglaries and Theft from Cars. An investigation of space and crime in the Dutch cities of Alkmaar and Gouda

  van_Nes, Akkelies, Lopez, Manuel J J (2010)
 • The Randstad utopia and its spatial reality / Various types of centralities and its contradictions with Dutch planning policies

  van_Nes, Akkelies (2009)
 • Realizing Rural Futures RUFUS (Rural Future Networks): EU Funded 7th Framework Project.

  van_Nes, Akkelies, Tan, Wendy W Y (2009)
 • Dynamic urban centrality

  van_Nes, Akkelies (2009)
 • Space Syntax, een nieuwe tool in de box

  van_Nes, Akkelies, Neddermeijer, Henk (2009)
 • Adjacency, permeability and inter-visibility. Micro scale spatial analyses tools for revealing the private-public space relationship and its impact on urban safety

  van_Nes, Akkelies (2008)
 • The heaven, the earth and the optic array: Norberg Schulz's place phenomenology and its degree of operationability

  van_Nes, Akkelies (2008)
 • Research conclusions and challenges for interventions

  van_Nes, Akkelies, Rocco, Roberto, Bruyns, Gerhard, Pinilla, Camilo (2007)
 • The new east-west infrastructure - the Rijnland route and the Rijn Gouwe Lijn

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • The West Flank area and the Bio-science Park

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • The Valkenburg airport area

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • The Eastflank - gateway to Leiden

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • Research by design

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • Housing in sensible urban areas - "Cursing in the Church".

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • Final discussion from the workshop week

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • Centrality and economic development in the Rijnland region

  van_Nes, Akkelies (2007)
 • The 5th City

  van_Nes, Akkelies, Bruyns, Gerhard, Rosemann, Jurgen, Pinilla, Camilo, Rocco, Roberto (2007)
 • How building typology influences the natural movement economic proces: micro spatial conditions on the dispersal of shops and cafés in Amsterdam and Berlin

  van_Nes, Akkelies, Joosten, Victor (2005)
 • The location of advanced producer services and urban change: a space syntax approach

  van_Nes, Akkelies, Rocco, Roberto (2005)
 • Typology of shopping areas in Amsterdam

  van_Nes, Akkelies (2005)
 • Burglaries in the burglar's vicinity

  van_Nes, Akkelies (2005)
 • Welcome to the fifth international space syntax symposium

  van_Nes, Akkelies (2005)
 • Space syntax: meten aan de ruimte

  van_Nes, Akkelies (2005)
 • Urban street grid and urban sustainability

  van_Nes, Akkelies (2005)
 • 5th International Space Syntax Symposium Proceedings Volume 2

  van_Nes, Akkelies (2005)
 • 5th International Space Syntax Symposium. Proceedings Volume 1

  van_Nes, Akkelies (2005)