Arealfag

Forskningsgruppen i arealfag arbeider med fysisk planlegging, by- og tettstedsplanlegging, stedsanalyser, bærekraftig byutvikling, arealplanlegging, fortetting, estetikk, byggeskikk, arkitektur, kulturminnevern og landskapsarkitektur. Vi jobber også med transformasjon av byområder, infrastruktur og mobilitet, Space syntax og vegnettanalyser, samt universell utforming. 

Forskningsgruppen spenner over temaer fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap, rettsvitenskap og humaniora.

Når vi forsker på bebygde omgivelser er det sammenhengene mellom brukere og de bebygde omgivelsene vi er mest opptatt av. Vi utforsker hvordan flere faktorer i sum påvirker de fysiske omgivelsene som etablerer rammer for menneskers liv og virke.

For å innhente kunnskap om sammenhenger og analysere disse, bryter vi ofte ned problemstillingen til noe konkret som kan observeres på lokalt eller regionalt nivå, fra flere synsvinkler.

Vi studerer for eksempel hvordan bygninger kan bli mer energieffektive, hvordan gater bør utformes for å skape et godt bomiljø, og på bydeler og sammenhengen mellom plangjennomføring og eiendomsstruktur. Vi forsker også på nasjonale og internasjonale bærekraftmål og hvordan disse påvirker arealplanleggingen lokalt, og hvordan geografiske informasjonssystemer påvirker beslutningsprosesser knyttet til plan- og byggesaker.

Gruppen sitt arbeid kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming til spørsmål som berører bebygde og ubebygde omgivelser, der ulike metoder brukes for å belyse dagsaktuelle spørsmål.

Mye av forskningen til medlemmene i denne gruppen blir også brukt i undervisningen, både på bachelor- og masternivå. Vi jobber med forskningsorientert undervisning og problembasert læring.

Utvalgte forskningstemaer:   

 • Arealplanlegging
 • Arkitekturhistorie og bevaringsteori
 • Byplanlegging
 • Byform og energiforbruk
 • Bærekraftig byutvikling
 • Bærekraftige transportformer
 • Definering og utredning over kvalitet av boområder
 • Fortetting i eksisterende byområder med kvalitet
 • Infrastruktur og byutvikling
 • Klima og energiforbruk i bygninger og transport
 • Kulturminnevern
 • Mobilitet for alle
 • Landskapsarkitektur
 • Levende byområder
 • Planlegging og konflikter
 • Regional planlegging
 • Rommelig strukturer og dets innflytelse på sosial segregering i nabolag
 • Stedsanalyser
 • Transport planlegging
 • Trygge nabolag
 • Utfordringer for universell utforming i dagens planlegging praksis
 • Utvikling og testing av ulike stedsanalyse metoder
 • Utvikling av byteorier
 • Utvikling av nærsentra
 • Veg og gatestrukturer
 • Arealplanlegging
 • Arkitekturhistorie og bevaringsteori
 • Byplanlegging
 • Byform og energiforbruk
 • Bærekraftig byutvikling
 • Bærekraftig transportformer
 • Definering og utredning over kvalitet av bo områder
 • Fortetting i eksisterende byområder med kvalitet
 • Infrastruktur og byutvikling
 • Klima og energiforbruk i bygninger og transport
 • Kulturminnevern
 • Mobilitet for alle
 • Landskapsarkitektur
 • Levende byområder
 • Planlegging og konflikter
 • Regional planlegging
 • Rommelig strukturer og dets innflytelse på sosial segregering i nabolag
 • Stedsanalyser
 • Transportplanlegging
 • Trygge nabolag
 • Utfordringer for universell utforming i dagens planlegging praksis
 • Utvikling og testing av ulike stedsanalyse metoder
 • Utvikling av byteorier
 • Utvikling av nærsentra
 • Veg og gatestrukturer
 •  
 • Arealplanlegging
 • Arkitekturhistorie og bevaringsteori
 • Byplanlegging
 • Byform og energiforbruk
 • Bærekraftig byutvikling
 • Bærekraftig transportformer
 • Definering og utredning over kvalitet av bo områder
 • Fortetting i eksisterende byområder med kvalitet
 • Infrastruktur og byutvikling
 • Klima og energiforbruk i bygninger og transport
 • Kulturminnevern
 • Mobilitet for alle
 • Landskapsarkitektur
 • Levende byområder
 • Planlegging og konflikter
 • Regional planlegging
 • Rommelig strukturer og dets innflytelse på sosial segregering i nabolag
 • Stedsanalyser
 • Transportplanlegging
 • Trygge nabolag
 • Utfordringer for universell utforming i dagens planlegging praksis
 • Utvikling og testing av ulike stedsanalyse metoder
 • Utvikling av byteorier
 • Utvikling av nærsentra
 • Veg og gatestrukturer

Forskergruppeleder

bilde av Akkelies van Nes

Akkelies van Nes

Professor

Medlemmer

Utvalgte publikasjoner

Ahmer, C., 2020, Riegl's 'Modern Cult of Monuments' as a theory underpinning practical conservation and restoration work. Journal of Architectural Conservation 2020.
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1080/13556207.2020.1738727

Ahmer, C., 2020, Alois Riegl Age Value Theory: Shifting Ideologies and Methods in Preservation Practices. (Case study, Akershus Castle). I: REHABEND 2020 construction pathology, rehabilitation technology and heritage management (8th REHABEND Congress) Granada (Spain), March 24th-27th, 2020. Editorial de la Universidad de Cantabria 2020. https://www.rehabend.unican.es/2020/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Libro-RESÚMENES_v2-1.pdf

Ahmer, C.  2021, The qualities of works of architecture in relation to Universal Design. UD2021 International conference on Universal Design, Aalto University, Finland June 9th to 11th 2021. https://ud2020.aalto.fi/papers/

Ferreira A., von Schönfeld, K., Tan, W.G.Z and Papa, E. 2020, Maladaptive Planning and the Pro-Innovation Bias: Considering the Case of Automated Vehicles, Urban Science, 4(3), pp. 41–41. http://dx.doi.org/10.3390/urbansci4030041

Hidayati, I., Tan, W.G.Z. and Yamu, C. H., 2020, How Gender Differences and Perceptions of Safety Shape Urban Mobility in Southeast Asia, Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 73, pp. 155–173. https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.06.014

Hidayati, I., Yamu, C. H. and Tan, W.G.Z., 2020, Realised Pedestrian Accessibility of an Informal Settlement in Jakarta, Indonesia, Journal of Urbanism (2020). http://doi.org/10.1080/17549175.2020.1814391

Hidayati, I., Yamu, C.H. and Tan W.G.Z., 2021, You have to drive: Impacts of planning policies on urban form and mobility behavior in Kuala Lumpur, Malaysia, Journal of Urban Management, https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.12.004

Hidayati I., Yamu C., Tan W.G.Z., and Holzhacker R.L. 2021, Understanding Mobility Inequality in Jakarta with Space Syntax. In: Holzhacker R.L., Tan W.G.Z. (eds) Challenges of Governance. Development and Governance. Springer, Cham. https://doi-org.ezproxy.library.wur.nl/10.1007/978-3-030-59054-3_9

Holzhacker R.L., & Tan W.G.Z. (eds) 2021, Challenges of Governance Development and Regional Integration in Southeast Asia and ASEAN. Cham, Springer International Publishing AG.

Koning, R.; Roald, H.J.; and van Nes, A. 2020, A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in Norway. Sustainability 2020, 12, 9178. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9178 

Koning. R.E., Tan, W.G.Z., and van Nes, A., 2020, Assessing Spatial Configurations and Transport Energy Usage for Planning Sustainable Communities, Sustainability 2020, 12, 8146. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8146

Miranda, J.V., and van Nes, A., 2020, Sexual violence in the city. Space, gender and occurrence of sexual violence in Rotterdam, Sustainability 2020, 12, 7609. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/18/7609

van Nes, A., and Yamu C., 2021, Introduction to Space Syntax in Urban Studies, Springer Nature. https://www.springer.com/gp/book/9783030591397

van Nes, A., and Yamu C., 2020, Exploring challenges in Space Syntax theory building: The use of positivist and hermeneutic explanation models, Sustainability 2020, 12, 7133. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/7133

van Nes, A., 2019, Applied mathematics on urban space. In: D’Acci L. (ed) Mathematics of urban morphology, Springer Nature, Birkhäuser Basel, eBook ISBN 978-3-030-12381-9, Hardcover ISBN 978-3-030-12380-2

von Schönfeld, K.,Tan, W.G.Z., Curtis, C., and Visser, J. F. 2020, Every-Day Mobility Anecdotes: Addressing the Blind Spot of Goal- and Expert-Oriented Mobility Research, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7, pp. 100169–100169. http://dx.doi.org/10.1016/j.trip.2020.100169

Tan W.G.Z., and Holzhacker R.L. 2021, Introduction. In: Holzhacker R.L., Tan W.G.Z. (eds) Challenges of Governance. Development and Governance. Springer, Cham. https://doi-org.ezproxy.library.wur.nl/10.1007/978-3-030-59054-3_1

Ye, Y., and Van Nes, A., 2014, Quantitative tools in urban morphology: Combining space syntax, spacematrix and mixed-use index in a GIS framework, in: Journal of Urban Morphology, Vol 18, number 2, pp 97-118.

 

Forskningsprosjekter

 • SPACERGY (2016-2020) 
  EU-finansiert prosjekt. Kontaktperson: A van Nes

 • Fortetting Bergen Kommune (2016)
  Kontaktperson: R.E de Koning, Hans Jakob Roald

 • Building design for At-risk groups (2020-2024)
  NFR- prosjekt v/ Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag, HVL. WP2: Design of homes and buildings for at risk groups. Kontaktperson: C.  Ahmer. 

 • Boliger for alle (2020 - 2021) prosjektnummer: 6000908
  Finansiert av Husbanken. Kontaktpersoner: C. Reksten, H. J. Roald

 • Density in Bergen (2020 – 2022), nsd.no, prosjektnummer: 827471. Prosjektleder: C. Reksten

 • Seashore under pressure: Regional Conflicts and Wind Power Technology in Western Norway, nsd.no, prosjektnummer: 986251
  Prosjektleder: C. Reksten

Utvalgte publikasjoner

Ahmer, C., 2020, Riegl's 'Modern Cult of Monuments' as a theory underpinning practical conservation and restoration work. Journal of Architectural Conservation 2020.
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1080/13556207.2020.1738727

Ahmer, C., 2020, Alois Riegl Age Value Theory: Shifting Ideologies and Methods in Preservation Practices. (Case study, Akershus Castle). I: REHABEND 2020 construction pathology, rehabilitation technology and heritage management (8th REHABEND Congress) Granada (Spain), March 24th-27th, 2020. Editorial de la Universidad de Cantabria 2020. https://www.rehabend.unican.es/2020/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Libro-RESÚMENES_v2-1.pdf

Ahmer, C.  2021, The qualities of works of architecture in relation to Universal Design. UD2021 International conference on Universal Design, Aalto University, Finland June 9th to 11th 2021. https://ud2020.aalto.fi/papers/

Ferreira A., von Schönfeld, K., Tan, W.G.Z and Papa, E. 2020, Maladaptive Planning and the Pro-Innovation Bias: Considering the Case of Automated Vehicles, Urban Science, 4(3), pp. 41–41. http://dx.doi.org/10.3390/urbansci4030041

Hidayati, I., Tan, W.G.Z. and Yamu, C. H., 2020, How Gender Differences and Perceptions of Safety Shape Urban Mobility in Southeast Asia, Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 73, pp. 155–173. https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.06.014

Hidayati, I., Yamu, C. H. and Tan, W.G.Z., 2020, Realised Pedestrian Accessibility of an Informal Settlement in Jakarta, Indonesia, Journal of Urbanism (2020). http://doi.org/10.1080/17549175.2020.1814391

Hidayati, I., Yamu, C.H. and Tan W.G.Z., 2021, You have to drive: Impacts of planning policies on urban form and mobility behavior in Kuala Lumpur, Malaysia, Journal of Urban Management, https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.12.004

Hidayati I., Yamu C., Tan W.G.Z., and Holzhacker R.L. 2021, Understanding Mobility Inequality in Jakarta with Space Syntax. In: Holzhacker R.L., Tan W.G.Z. (eds) Challenges of Governance. Development and Governance. Springer, Cham. https://doi-org.ezproxy.library.wur.nl/10.1007/978-3-030-59054-3_9

Holzhacker R.L., & Tan W.G.Z. (eds) 2021, Challenges of Governance Development and Regional Integration in Southeast Asia and ASEAN. Cham, Springer International Publishing AG.

Koning, R.; Roald, H.J.; and van Nes, A. 2020, A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in Norway. Sustainability 2020, 12, 9178. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9178 

Koning. R.E., Tan, W.G.Z., and van Nes, A., 2020, Assessing Spatial Configurations and Transport Energy Usage for Planning Sustainable Communities, Sustainability 2020, 12, 8146. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8146

Miranda, J.V., and van Nes, A., 2020, Sexual violence in the city. Space, gender and occurrence of sexual violence in Rotterdam, Sustainability 2020, 12, 7609. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/18/7609

van Nes, A., and Yamu C., 2021, Introduction to Space Syntax in Urban Studies, Springer Nature. https://www.springer.com/gp/book/9783030591397

van Nes, A., and Yamu C., 2020, Exploring challenges in Space Syntax theory building: The use of positivist and hermeneutic explanation models, Sustainability 2020, 12, 7133. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/7133

van Nes, A., 2019, Applied mathematics on urban space. In: D’Acci L. (ed) Mathematics of urban morphology, Springer Nature, Birkhäuser Basel, eBook ISBN 978-3-030-12381-9, Hardcover ISBN 978-3-030-12380-2

von Schönfeld, K.,Tan, W.G.Z., Curtis, C., and Visser, J. F. 2020, Every-Day Mobility Anecdotes: Addressing the Blind Spot of Goal- and Expert-Oriented Mobility Research, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7, pp. 100169–100169. http://dx.doi.org/10.1016/j.trip.2020.100169

Tan W.G.Z., and Holzhacker R.L. 2021, Introduction. In: Holzhacker R.L., Tan W.G.Z. (eds) Challenges of Governance. Development and Governance. Springer, Cham. https://doi-org.ezproxy.library.wur.nl/10.1007/978-3-030-59054-3_1

Ye, Y., and Van Nes, A., 2014, Quantitative tools in urban morphology: Combining space syntax, spacematrix and mixed-use index in a GIS framework, in: Journal of Urban Morphology, Vol 18, number 2, pp 97-118.

 

Viktige nasjonale og internasjonale kongresser