Arealfag

Forskningsgruppen i arealfag arbeider med fysisk planlegging, by- og tettstedsplanlegging, stedsanalyser, bærekraftig byutvikling, arealplanlegging, fortetting, estetikk, byggeskikk, arkitektur, kulturminnevern og landskapsarkitektur. Vi jobber også med transformasjon av byområder, infrastruktur og mobilitet, Space syntax og vegnettanalyser, samt universell utforming. 

Forskningsgruppen spenner over temaer fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap, rettsvitenskap og humaniora.

Når vi forsker på bebygde omgivelser er det sammenhengene mellom brukere og de bebygde omgivelsene vi er mest opptatt av. Vi utforsker hvordan flere faktorer i sum påvirker de fysiske omgivelsene som etablerer rammer for menneskers liv og virke.

For å innhente kunnskap om sammenhenger og analysere disse, bryter vi ofte ned problemstillingen til noe konkret som kan observeres på lokalt eller regionalt nivå, fra flere synsvinkler.

Vi studerer for eksempel hvordan bygninger kan bli mer energieffektive, hvordan gater bør utformes for å skape et godt bomiljø, og på bydeler og sammenhengen mellom plangjennomføring og eiendomsstruktur. Vi forsker også på nasjonale og internasjonale bærekraftmål og hvordan disse påvirker arealplanleggingen lokalt, og hvordan geografiske informasjonssystemer påvirker beslutningsprosesser knyttet til plan- og byggesaker.

Gruppen sitt arbeid kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming til spørsmål som berører bebygde og ubebygde omgivelser, der ulike metoder brukes for å belyse dagsaktuelle spørsmål.

Mye av forskningen til medlemmene i denne gruppen blir også brukt i undervisningen, både på bachelor- og masternivå. Vi jobber med forskningsorientert undervisning og problembasert læring.

Utvalgte forskningstemaer:   

 • Arealplanlegging
 • Arkitekturhistorie og bevaringsteori
 • Byplanlegging
 • Byform og energiforbruk
 • Bærekraftig byutvikling
 • Bærekraftige transportformer
 • Definering og utredning over kvalitet av boområder
 • Fortetting i eksisterende byområder med kvalitet
 • Infrastruktur og byutvikling
 • Klima og energiforbruk i bygninger og transport
 • Kulturminnevern
 • Mobilitet for alle
 • Landskapsarkitektur
 • Levende byområder
 • Planlegging og konflikter
 • Regional planlegging
 • Rommelig strukturer og dets innflytelse på sosial segregering i nabolag
 • Stedsanalyser
 • Transport planlegging
 • Trygge nabolag
 • Utfordringer for universell utforming i dagens planlegging praksis
 • Utvikling og testing av ulike stedsanalyse metoder
 • Utvikling av byteorier
 • Utvikling av nærsentra
 • Veg og gatestrukturer
 • Arealplanlegging
 • Arkitekturhistorie og bevaringsteori
 • Byplanlegging
 • Byform og energiforbruk
 • Bærekraftig byutvikling
 • Bærekraftig transportformer
 • Definering og utredning over kvalitet av bo områder
 • Fortetting i eksisterende byområder med kvalitet
 • Infrastruktur og byutvikling
 • Klima og energiforbruk i bygninger og transport
 • Kulturminnevern
 • Mobilitet for alle
 • Landskapsarkitektur
 • Levende byområder
 • Planlegging og konflikter
 • Regional planlegging
 • Rommelig strukturer og dets innflytelse på sosial segregering i nabolag
 • Stedsanalyser
 • Transportplanlegging
 • Trygge nabolag
 • Utfordringer for universell utforming i dagens planlegging praksis
 • Utvikling og testing av ulike stedsanalyse metoder
 • Utvikling av byteorier
 • Utvikling av nærsentra
 • Veg og gatestrukturer
 •  
 • Arealplanlegging
 • Arkitekturhistorie og bevaringsteori
 • Byplanlegging
 • Byform og energiforbruk
 • Bærekraftig byutvikling
 • Bærekraftig transportformer
 • Definering og utredning over kvalitet av bo områder
 • Fortetting i eksisterende byområder med kvalitet
 • Infrastruktur og byutvikling
 • Klima og energiforbruk i bygninger og transport
 • Kulturminnevern
 • Mobilitet for alle
 • Landskapsarkitektur
 • Levende byområder
 • Planlegging og konflikter
 • Regional planlegging
 • Rommelig strukturer og dets innflytelse på sosial segregering i nabolag
 • Stedsanalyser
 • Transportplanlegging
 • Trygge nabolag
 • Utfordringer for universell utforming i dagens planlegging praksis
 • Utvikling og testing av ulike stedsanalyse metoder
 • Utvikling av byteorier
 • Utvikling av nærsentra
 • Veg og gatestrukturer

Forskergruppeleder

bilde av Akkelies van Nes

Akkelies van Nes

Professor

Medlemmer

Forskningsprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Ahmer, C.  2023, Striving for a new monumentality: the non-classical influence on Gunnar Asplund’s architectureJournal of Architecture 2023, Volume 28,  Issue 4, pp. 635-669

Istiani N.F.F, Alkadri, M.F., van Nes, A. &, Susanto D. 2023, “Investigating the spatial network of playgrounds during covid-19 based on a space syntax analysis case study: 10 playgrounds in Delft, the Netherlands,” Cogent Social Sciences, 9:1, 2163754

Kazemi Eilaki, N., Nordvik, T., Heldal, I., Ahmer, C. and Hagen, B.C., 2023
At-Risk People’s Safety in Fire Incidents: Insights Learned from Applying Reliability Index Method. I: 6th International Conference on System Reliability and Safety (ICSRS 2022). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2023 ISBN 978-1-6654-7091-9. s. 202-211

Djenaihi, W-M., Zemmouri, N., Djenane, M., and Van Nes, A. 2021, “Noise and spatial configuration – An approach to understand spatial accessibility for visually impaired people in Biskra, Algeria”, Sustainability 2021, 13(19) 1009.

Van Nes, A. 2021, “Spatial configurations and walkability potentials. Measuring urban compactness with space syntax”, Sustainability 2021, 13, 5785.

Yamu C., Van Nes, A., and Garau, C. 2021, “Bill Hillier’s Legacy: Space Syntax – A Synopsis of Basic Concepts, Measures, and Empirical Application”, Sustainability 2021, 13 (6), 3394. 

Van Nes, A. 2021, “The Impact of Ring Roads on the Location Pattern of Shops in Town and City Centres. A Space Syntax Approach”, Sustainability 2021, 13(7), 3927. 

Van Nes, A., and Yamu C., 2021, “Introduction to Space Syntax in Urban Studies”, Springer Nature. eBook ISBN 978-3-030-59140-3, Hardcover ISBN 978-3-030-59139-7

Van Nes, A., 2021, “Measuring the degree of permeability of the main route network with angular step depth analyses.” In: Gervasi O, et,al. Computational Science and its applications – ICCSA 2021, Springer Nature, pp 323-338, ISBN 978-3-030-87015-7, 

Van Nes, A. and de Koning R.E. (eds), 2022, “Proceedings Space Syntax. 13th International Symposium," Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway. ISBN: 978-82-93677-67-3 

von Schönfeld, K. C., Roberti, A. C. N., Lopes, B., & Conceição, G. (2023). (Re-)valuing and co-creating cultures of water: A transdisciplinary methodology for weaving a live tapestry of blue heritage. International Journal of Heritage Studies

Von Schönfeld, K. C. (2023). Who for rather than who with—How intended audiences help determine framing dynamics in contested planning. Planning Practice & Research, 38(4), 541–563. 

von Schönfeld, K. C., & Ferreira, A. (2022). Mobility values in a finite world: Pathways beyond austerianism? Applied Mobilities, 1–27. 

Nikolaeva, A., Lin, Y.-T., Nello-Deakin, S., Rubin, O., & von Schönfeld, K. C. (2022). Living without commuting: Experiences of a less mobile life under COVID-19. Mobilities, 21.

Savini, F., Ferreira, A., & Schönfeld, K. C. von (Eds.). (2022). Post-growth planning: Cities beyond the market economy. Routledge. 

Ferreira, A., Oliveira, F. P., & von Schönfeld, K. C. (2022). Planning cities beyond digital colonization? Insights from the periphery. Land Use Policy. 

Ahmer, C., 2020, Riegl's 'Modern Cult of Monuments' as a theory underpinning practical conservation and restoration workJournal of Architectural Conservation 2020.

Ahmer, C., 2020, Alois Riegl Age Value Theory: Shifting Ideologies and Methods in Preservation Practices. (Case study, Akershus Castle). I: REHABEND 2020 construction pathology, rehabilitation technology and heritage management (8th REHABEND Congress) Granada (Spain), March 24th-27th, 2020. Editorial de la Universidad de Cantabria 2020. 

Ahmer, C.  2021, The qualities of works of architecture in relation to Universal Design. UD2021 International conference on Universal Design, Aalto University, Finland June 9th to 11th 2021. 

Ferreira A., von Schönfeld, K., Tan, W.G.Z and Papa, E. 2020, Maladaptive Planning and the Pro-Innovation Bias: Considering the Case of Automated Vehicles, Urban Science, 4(3), pp. 41–41. 

Hidayati, I., Tan, W.G.Z. and Yamu, C. H., 2020, How Gender Differences and Perceptions of Safety Shape Urban Mobility in Southeast Asia, Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 73, pp. 155–173. 

Hidayati, I., Yamu, C. H. and Tan, W.G.Z., 2020, Realised Pedestrian Accessibility of an Informal Settlement in Jakarta, Indonesia, Journal of Urbanism. 

Hidayati, I., Yamu, C.H. and Tan W.G.Z., 2021, You have to drive: Impacts of planning policies on urban form and mobility behavior in Kuala Lumpur, Malaysia, Journal of Urban Management.

Hidayati I., Yamu C., Tan W.G.Z., and Holzhacker R.L. 2021, Understanding Mobility Inequality in Jakarta with Space Syntax. In: Holzhacker R.L., Tan W.G.Z. (eds) Challenges of Governance. Development and Governance. Springer, Cham. 

Holzhacker R.L., & Tan W.G.Z. (eds) 2021, Challenges of Governance Development and Regional Integration in Southeast Asia and ASEAN. Cham, Springer International Publishing AG.

Koning, R.; Roald, H.J.; and van Nes, A. 2020, A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in NorwaySustainability 2020, 12, 9178. 

Koning. R.E., Tan, W.G.Z., and van Nes, A., 2020, Assessing Spatial Configurations and Transport Energy Usage for Planning Sustainable Communities, Sustainability 2020, 12, 8146. 

Miranda, J.V., and van Nes, A., 2020, Sexual violence in the city. Space, gender and occurrence of sexual violence in Rotterdam, Sustainability 2020, 12, 7609. 

van Nes, A., and Yamu C., 2021, Introduction to Space Syntax in Urban Studies, Springer Nature. 

van Nes, A., and Yamu C., 2020, Exploring challenges in Space Syntax theory building: The use of positivist and hermeneutic explanation models, Sustainability 2020, 12, 7133. 

van Nes, A., 2019, Applied mathematics on urban space. In: D’Acci L. (ed) Mathematics of urban morphology, Springer Nature, Birkhäuser Basel, eBook ISBN 978-3-030-12381-9, Hardcover ISBN 978-3-030-12380-2

von Schönfeld, K.,Tan, W.G.Z., Curtis, C., and Visser, J. F. 2020, Every-Day Mobility Anecdotes: Addressing the Blind Spot of Goal- and Expert-Oriented Mobility Research, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7, pp. 100169–100169. 

Tan W.G.Z., and Holzhacker R.L. 2021, Introduction. In: Holzhacker R.L., Tan W.G.Z. (eds) Challenges of Governance. Development and Governance. Springer, Cham. 

Ye, Y., and Van Nes, A., 2014, Quantitative tools in urban morphology: Combining space syntax, spacematrix and mixed-use index in a GIS framework, in: Journal of Urban Morphology, Vol 18, number 2, pp 97-118.

 

Viktige nasjonale og internasjonale kongresser