Høgskulelektor

Anne Sofie Handal Bjelland

Arbeids- og kompetanseområde

Master of Science in building technique and architecture at Nowegian University of Life Sciences.
Activities;
- Teaching
- Building and spreading knowledge on sustainable buildings
- External projects
Interests
- building physics
- energy efficiency
- indoor climate and health
- universial design
- material technology
- neuroarchitecture

Underviser i

  • BYG104 Bygningsfysikk
  • FHA412 Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode

Forskar på

  • Energieffektivisering av bygg og verdistigning
  • Inneklimaets effekt på vår fysiske helse og velvære