Høgskulelektor

Anne Sofie Handal Bjelland

Arbeids- og kompetanseområde

https://feeds.transistor.fm/baerekraftige-bygninger

https://share.transistor.fm/s/4482225e

 

Underviser i
  • BYG104 Bygningsfysikk
  • FHA412 Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode
Forskar på
  • Energieffektivisering av bygg og verdistigning
  • Inneklimaets effekt på vår fysiske helse og velvære
  • Bærekraftig byggeri