Høgskulelektor

Anne Sofie Handal Bjelland

Underviser i
  • BYG104 Bygningsfysikk
  • FHA412 Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode
Forskar på
  • Energieffektivisering av bygg og verdistigning
  • Inneklimaets effekt på vår fysiske helse og velvære
  • Bærekraftig byggeri