Arbeids- og kompetanseområde

Professor dr.ing. Carolyn Ahmer er sivilarkitekt og underviser i fysisk planlegging, universell utforming, estetikk i plan- og byggesaker, arkitekturhistorie og kulturminnevern. Hun har vært faglig ansvarlig for regjeringens kompetanseprogram (K5) om universell utforming og økt tilgjengelighet innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Ahmer deltar i ulike tverrfaglige forskningsprosjekter knyttet til folkehelse, sosial bærekraft og brannsikkerhet. Hennes forskning innen arkitektur- og bevaringsteori er publisert i internasjonale tidsskrifter som The Journal of Architecture og Journal of Architectural Conservation. 

For mer informasjon se forskerprofil i CRIStin. 

Underviser i
  • BYG113 Fysisk planlegging
  • MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø
  • MOA300 Master i areal og eiendom
Forskar på
  • Fysisk planlegging
  • Folkehelse og sosial bærekraft
  • Universell utforming
  • Arkitekturteori og -historie
  • Kulturminnevern
Forskargrupper