Professor

Carolyn Ahmer

Underviser i

  • BYG113 Fysisk planlegging
  • MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø
  • MOA300 Master i areal og eiendom

Forskar på

  • Fysisk planlegging
  • Folkehelse og sosial bærekraft
  • Universell utforming
  • Arkitekturteori og -historie
  • Kulturminnevern

Forskargrupper