Høgskulelektor

Remco Elric de Koning

Arbeids- og kompetanseområde

Urban regeneration, bærekraftig byutvikling, urban morfologi, Space Syntax, modellering, GIS

Underviser i
  • BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder
  • BYG350 Bacheloroppgaven
  • MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling
  • MOA300 Masteroppgaven
Forskar på
  • Space Syntax
  • Urban morphology
  • Function mix
  • Bærekraftig byutvikling
Forskargrupper