Høgskulelektor

Remco Elric de Koning

Arbeids- og kompetanseområde

Urban regeneration, bærekraftig byutvikling, urban morfologi, Space Syntax, modellering, GIS

Underviser i
 • BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder
 • BYG350 Bacheloroppgaven
 • MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling
 • MOA300 Masteroppgaven
Forskar på
 • Space Syntax
 • Urban morphology
 • Function mix
 • Bærekraftig byutvikling
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Space against the machine: Understanding spatial relationships through geocomputation

  (2023)
 • Hvordan GIS-baserte analyser kan gi nyttig kunnskap til krevende planprosesser for fortetting

  Roald, Hans Jacob, Andresen, Trygve, de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies (2023)
 • Spatial data and workflow automation for understanding densification patterns and transport energy networks in urban areas: The cases of Bergen, Norway, and Zürich, Switzerland

  de Koning, Remco Elric, Heldal, Rogardt, Tan, Wendy (2022)
 • Proceedings 13th international space syntax symposium

  van Nes, Akkelies, de Koning, Remco Elric (2022)
 • A Scientific Approach to the Densification Debate in Bergen Centre in Norway

  de Koning, Remco Elric, Roald, Hans Jacob, van Nes, Akkelies (2020)
 • Assessing Spatial Configurations and Transport Energy Usage for Planning Sustainable Communities

  de Koning, Remco Elric, Tan, Wendy, van Nes, Akkelies (2020)
 • How two divergent ideologies impact the location of functions in relation to spatial integration in arctic settlements

  de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies (2019)
 • Urban Space and Energy Usage

  de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies (2019)
 • SPACERGY Space-Energy Patterns for Smart Energy Infrastructures, Community Reciprocities and Related Governance

  Maiullari, Daniela, Romero, Martin Mosteiro, de Koning, Remco Elric, van Timmeren, Arjan, van Nes, Akkelies, Schlueter, Arno (2019)
 • A knowledge driven approach to urban transformation: Densification strategy of Bergen, Norway

  Roald, Hans Jacob, de Koning, Remco Elric (2019)
 • Morphological analysis of settlements in the Arctic: a comparative analysis of four settlements with diverging ideologies on Svalbard

  de Koning, Remco Elric, van_Nes, Akkelies (2018)
 • SPACERGY

  (2018)
 • “Mind the Mindemyren”: a new spatial analysis tool for linking building densification strategies to public transport and street network accessibility in Bergen city in Norway.

  de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies (2017)
 • Strategies For Integrated Densification With Urban Qualities. Combining Space Syntax With Building Density, Land Use, Public Transport And Property Rights In Bergen City.

  de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies, Roald, Hans Jacob, Ye, Yu (2017)
 • Strategies For Integrated Densification With Urban Qualities. Combining Space Syntax With Building Density, Land Use, Public Transport And Property Rights In Bergen City.

  de Koning, Remco Elric, van Nes, Akkelies, Roald, Hans Jacob, Ye, Yu (2017)
 • Strategies for integrated densification with urban qualities. Combining Space Syntax with building density, land usage, public transport and property rights in Bergen city

  van_Nes, Akkelies, de Koning, Remco Elric, Ye, Yu, Roald, Hans Jacob (2017)