Postdoktor

Kim Carlotta Von Schönfeld

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er ansatt gjennom et Marie Skłodowska-Curie postdoktorstipend. Prosjektet heter MobileWorlds (Se nettsiden til prosjektets EU-nettsted her - egen prosjektets egne nettside her). Prosjektet er utviklet sammen med Wendy Tan, som jeg jobber tett saman med. Feltarbeidet vil bli utført i Bergen (Norge) og i Porto (Portugal).

MobileWorlds vil utforske hvordan vi som mennesker kan være i stand til å bryte ut av uhjelpsomme tankemønstre 📦 (eller til og med identifisere mønstrene de pleier å bruke) og tenke nytt om individuelle, gruppe- og systemiske endringer for vår felles fremtid, og de kommende generasjonene. For å gjøre det, vil jeg kombinere innsikt fra de ulike områdene jeg har jobbet med og koble planlegging med geografi, kunst, ettervekst, økonomi, historie, psykologi, barn, litteratur og mer.

Jeg ser spesielt på dette innenfor feltene mobilitet, nærhet og transport🚲 🚶‍♀️🦽🏄‍♂️ 🚣‍♀️ 🧗‍♂️ 🧘‍♀️🚌 🛴♀️🚌 🛴 🚠 🚗 🛬 ..., men håper funnene vil være relevant også utover disse feltene.

 

Ved siden av MobileWorlds-prosjektet (og alltid i en eller annen tilknytning til det) vil jeg fortsette arbeidet med New European Bauhaus-prosjektet Minante, basert ved elven Neiva, i Portugal; innen området (deltakende) vannkulturer, og innen ettervekst, samarbeid og alternativ planlegging, med søknader innenfor områdene:

- Taktisk urbanisme

- Gateeksperimenter

- Tredje kulturer

- Alternative mobilitetsverdier

og mer.

Underviser i

Jeg skal undervise i kurset MOA270 om Urban Design for Sustainable Mobility, sammen med Wendy Tan, i tillegg til å veilede masteroppgaver i MOA300.

Forskar på
  • By- og regionplanlegging
  • Bærekraftig mobilitet
  • Planlegging etter vekst
  • Tredje kulturer
  • Transdisiplinaritet
  • Styring / Deltakelse
  • Kunstbaserte metoder
  • Planlegging med barn
Forskargrupper

Forskningsgruppe for arealfag: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/arealfag/

Publikasjonar

Vis alle