Førsteamanuensis

Wendy Guan Zhen Tan

Arbeids- og kompetanseområde

Dr. ir. Wendy Tan er førsteamanuensis ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN), Institutt for byggfag, ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen, Norge. I tillegg er hun forsker og foreleser ved Landscape architecture and spatial planning gruppe ved Wageningen University and Research i Nederland. Hun er også forskningskoordinator for Foundation of Managing Public Space

Dr. Tans forskningsekspertise og interesser fokuserer på implementeringen av integrering av arealbruk og transport, mobilitetsproblemer og institusjonell perspektiv i planleggingsprosesser i Europa, Amerika og Sørøst-Asia. Fra 2010-2014 var hun styremedlem i Megacities Foundation. Hun mottok Georges Allaert-prisen i 2014 for hennes forskningsbidrag til mobilitet og romplanlegging i samfunnet. Dr. Tan er også medlem av AESOP transport tematiske gruppe og en del av det internasjonale rådgivende styret for tidsskriftet Urban Policy and Research.

Nåværende forskningstemaer:

  • Co-creation og co-design for community-led development (se spesialutgave i Sustainability)
  • Mobility inequality (se spesialutgave i Cities)
Underviser i
  • MOA270 Stedsforming og infrastruktur
  • MOA256 Vitenskapsteori og metoder

  • MOA300 Masteropggave
Forskar på
  • Bærekraftig mobilitet

  • Transportplanlegging

  • Byplanlegging

  • Styring

  • Institusjonell læring og innovasjon

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar