Arbeids- og kompetanseområde

Se http://home.hvl.no/ansatte/lmkr

Underviser i

  • Grunnleggende Programmering (bachelor, DAT100)
  • Avansert Programvareteknologi (master, DAT250)
  • Model-basert programvareutvikling (phd, PCS-953/954)
  • Nettverksteknologi og distribuerte systsmer (DAT110)
  • Internet-of-things and cloud integration (DAT 158 modul)

Forskar på

  • http://home.hvl.no/ansatte/lmkr

Forskargrupper