Arbeids- og kompetanseområde

Rogardt Heldal er professor i programvareteknikk ved Høgskolen på Vestlandet. Heldal har en honours degree i informatikk fra Glasgow University, Skottland og en doktorgrad i informatikk fra Chalmers University of Technology, Sverige.

Underviser i

Bachelor- og masternivå:  Har undervist: Modellering, Database, Java, og C++. Underviser nå: Programvareprosesser. Veiledet 30+ masteroppgaver og 20+ bacheloroppgaver.

Kursstruktur: både tradisjonelle kurs med forelesninger, veiledninger, laboratorier, eksamener og mer utradisjonelle/eksperimentelle kurser med søkelys på prosjekter.

Undervisningsprinsipp: Constructive Alignment

Forskningsnivå: Sju PhD-studenter som hoved veileder og en som bi-veileder (fire fullførte, to nærme seg fullført).

Programutvikling: startet det nåværende Software Engineering-programmet ved Chalmers, Sverige. Var med i prosessen for at få Ph.d programmet i Datateknologi | programvareutvikling, sensornettverk og beregningsorientert ingeniørvitenskap på HVL.

Utdanning: Som en del av min pedagogiske utvikling har jeg tatt Diploma of Higher Education (10 poengs kurs). Jeg har også publisert 5 pedagogiske artikler.

Forskar på

Aktuell forskningsinteresse: requirements engineering, software processes, modelling, architecture, cyber-physical systems, machine learning, bærekraft, security, og empirical research

Forskningssamarbeid: hatt utpretet samarbied med bedrifter (30+), kommuner og helsesektoren. Sterke samarbeid spesielt Volvo Cars, Volvo Trucks og Ericsson, men også samarbeid med mange mindre selskaper som Bouvet og KnowIT. Har også forsket med mange internasjonale forskere (100+). Forskningssamarbeidet har ført til flere gode publikasjoner.

Innovasjon: Jeg var også representant for Chalmers i Vehicle IKT Arena, hvor jobbene våre var å sikre den svenske konkurransekraften innen bærekraftig og trygg mobilitet. Vehicle IKT Arena inneholdt mange topp forskningsledere fra bilindustrien.

Forskningsmetologi brukt: både kvantitativ og kvalitativ forskning. Favoritt forskningsparadigme: design science

Forskningsleder: Har ledet flere prosjekter som har inkludert mange selskaper, forskningsinstitutt og kommuner. Akkurat nå delprosjektleder for SFI smart ocean  at HVL.

Inspirasjon: psykologi, filosofi, idrettsforskning og matforskning. Lest en rekke bøker, artikkler i disse områdene samt noen få kurs.

Artikler: 100+ internasjonale journal- og konferanseartikler. Ikke alle er i Cristin, siden jeg bodde i utlandet i 30 år. Jeg bruker SJR og konferanserangering for å produsere artikler på de mest prestisjefylte internasjonale stedene.

Forskargrupper

Internt: Software Engineering group ved Department of Computer science, Electrical engineering and Mathematical sciences.

ISERN-medlem: ISERN(International Software Engineering Research Network) er et fellesskap som mener programvareteknisk forskning må utføres i en eksperimentell kontekst.

Bærekraftsnettverk: De siste to årene ledet en gruppe internasjonale forskere som så på behovet for bærekraft i programvareteknikk. Vi har nettopp levert en artikkel.

Publikasjonar

 • Sustainability competencies and skills in software engineering: An industry perspective

  Heldal, Rogardt, Nguyen, Ngoc Thanh, Moreira, Ana, Lago, Patricia, Duboc, Leticia, Betz, Stefanie, Coroamă, Vlad C., Penzenstadler, Birgit, Porras, Jari, Capilla, Rafael, Brooks, Ian, Oyedeji, Shola, Venters, Colin C. (2024)
 • Vespidae: A Programming Framework for Developing Digital Fabrication Workflows

  Fossdal, Frikk Hosøy, Nguyen, Vinh, Heldal, Rogardt, L. Cobb, Corrie, Peek, Nadya (2023)
 • Towards a Formal and Executable Software Architecture Specification of the Smart Ocean Data Service Platform

  Heldal, Rogardt, Kristensen, Lars Michael, Lima, Keila, Oyetoyan, Tosin Daniel, Nguyen, Ngoc Thanh (2023)
 • Marine Data Observability using KPIS: An MDSE Approach

  Mascarenhas de Oliveira Lima, Keila, Iovino, Ludovico, Rossi, Maria Teresa, Heldal, Rogardt, Oyetoyan, Tosin Daniel, De Sanctis, Martina (2023)
 • Engineering Challenges of Stationary Wireless Smart Ocean Observation Systems

  Nguyen, Ngoc Thanh, Heldal, Rogardt, Lima, Keila, Oyetoyan, Tosin Daniel, Pelliccione, Patrizio, Kristensen, Lars Michael, Hoydal, Kjetil Waldeland, Reiersgaard, Pal Asle, Kvinnsland, Yngve (2023)
Vis alle