Et rammeverk for internettbasert psykologisk behandling

Suresh Kumar Mukhiyha disputerer 21.9.2021 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen "A software framework for adaptive and interoperable internet-delivered psychological treatments".

Mentale og neurologiske lidelser er et økende problem både nasjonalt og globalt. Siden det er begrensede ressurser til behandling innen psykiatrien, har internett-basert behandling blitt forsøkt som alternativ løsning. Ved å ta i bruk så kalt "Internet Delivered Psychological Treatments" (IDPT), søker en å tilby kosteffektiv behandling, også i en global skala.

I dag er bruken av IDPT økende, men det er en stor utfordring å tilpasse systemene til de særskilte behov, kontekst og preferanser den enkelte bruker har i behandlingen. Derfor er gjennomføringen av slike behandlingsopplegg lav.

I sin avhandling foreslår Mukhiya et nytt programvarerammeverk for et tilpasningsdyktig, gjenbrukbart og samhandlende IDPT - kalt OpenIDPT-rammeverket.

OpenIDPT-rammeverket består av a) en referansemodell, b) en referansearkitektur, c) en informasjonsarkitektur og d) en åpen kildekodeimplementasjon av et tilpasningsdyktig IDPT-system.

Studien illustrerer mulighetene en får ved å anvende tilpasningsdyktige og samhandlende systemer for å øke gjennomføringsgraden til brukerne innen IDPT. Med stadig økende bruk av inteligens og prediktive algoritmer for å kontrollere omgivelsene, vil det i framtiden være spennende og tidsriktig å videre undersøke hvordan en kan kombinere såkalte IoT-teknologier ("hverdagsteknologier") med tilpasningsdyktige IDPT-systemer.

Suresh Kumar Mukhiya.jpg

 

Disputas

21. september, kl. 15.00 - 17.30, rom M003, Høgskulen på Vestlandet, Kronstad, Bergen.

Prøveforelesning

21. september, kl. 10.15, rom M003, Høgskulen på Vestlandet, Kronstad, Bergen.

Oppgitt tema: "Secure Multi-Party Computations. From two to many millionaires - in the presence of faithful and unfaithful computing power".