Disputasar på Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

  • Thea Aarbakke: Forfattermuseumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur. En studie av Hamsunsenteret, Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem og Hauge-senteret.
    Disputerte ved UiO 24.1.2020. Kort oppsummering av avhandlinga.