Disputasar på Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

  • Gunnar Husabø: External inspections of healthcare organizations : A study of organizational and clinical effects of inspections on the management of sepsis in Norwegian hospitals.
    Disputerte ved UiB 11.5.2021. Kort oppsummering av avhandlinga.
  • Thea Aarbakke: Forfattermuseumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur. En studie av Hamsunsenteret, Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem og Hauge-senteret.
    Disputerte ved UiO 24.1.2020. Kort oppsummering av avhandlinga.