Postdoktor

Monika Alvestad Reime

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjon og leiing Barnevern Sosialt arbeid Offentleg forvaltning Politikk Profesjon Rus Sorg Etterlatte Brukarmedverknad 

Underviser i
 • Master i organisasjon og leiing
 • Barnevern
 • Sosialt arbeid
 • Vidareutdanning rus
 • Leiarutdanningsprogram offentleg sektor
Forskar på
 • Barnevernsinstitusjon
 • Barns deltaking i naturbarnehagen
 • Professional helpers experience with support for bereaved after drug related death. A sytematic review of literature
 • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer og hvilke føringer denne legger for hjelpetilbudet til etterlatte etter narkotikarelatert død
 • Hjelperes opplevelser av utfordringer i møte med etterlatte etter narkotikarelatert død
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Literature search for Parental loss – parents dead by suicide or substance abuse

  Reime, Monika Alvestad, Tvedt, Marianne Nesbjørg (2023)
 • Help and support for bereaved persons who use drugs: a qualitative study

  Selseng, Lillian Bruland, Reime, Monika Alvestad, Lindeman, Sari Kaarina (2023)
 • Barn sin medverknad i naturbarnehagen. Ein podcast

  Alme, Hilde, Reime, Monika Alvestad (2022)
 • Childrens' participation in nature kindergartens

  Alme, Hilde, Reime, Monika Alvestad (2022)
 • Rus og Sorg

  (2022)
 • Vis alle