Postdoktor

Monika Alvestad Reime

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjon og leiing Barnevern Sosialt arbeid Offentleg forvaltning Politikk Profesjon Rus Sorg Etterlatte Brukarmedverknad 

Underviser i
  • Master i organisasjon og leiing
  • Barnevern
  • Sosialt arbeid
  • Vidareutdanning rus
  • Leiarutdanningsprogram offentleg sektor
Forskar på
  • Barnevernsinstitusjon
  • Barns deltaking i naturbarnehagen
  • Professional helpers experience with support for bereaved after drug related death. A sytematic review of literature
  • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer og hvilke føringer denne legger for hjelpetilbudet til etterlatte etter narkotikarelatert død
  • Hjelperes opplevelser av utfordringer i møte med etterlatte etter narkotikarelatert død
Forskargrupper