Førsteamanuensis

Monika Alvestad Reime

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjon og leiing Barnevern Sosialt arbeid Offentleg forvaltning Politikk Profesjon Rus Sorg Etterlatte Brukarmedverknad 

Underviser i

 • Master i organisasjon og leiing
 • Barnevern
 • Sosialt arbeid
 • Vidareutdanning rus
 • Leiarutdanningsprogram offentleg sektor

Forskar på

 • Barnevernsinstitusjon
 • Barns deltaking i naturbarnehagen
 • Professional helpers experience with support for bereaved after drug related death. A sytematic review of literature
 • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer og hvilke føringer denne legger for hjelpetilbudet til etterlatte etter narkotikarelatert død
 • Hjelperes opplevelser av utfordringer i møte med etterlatte etter narkotikarelatert død

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Barns deltaking i naturbarnehagen

  Alme, Hilde, Reime, Monika Alvestad (2020)
 • Youth Experiences of and Views on Un-locked Coercive Placement in Residential Child Care

  Reime, Monika Alvestad, Tysnes, Ingunn Barmen (2020)
 • Mener barnevernet mangler ruskompetanse - Kan få alvorlige følger

  Jarlsbo, Rønnaug, Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Nå svikter barnevernet på Vestlandet igjen

  Jarlsbo, Rønnaug, Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Barn på tvang

  Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Vis alle