Førsteamanuensis

Monika Alvestad Reime

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjon og leiing Barnevern Sosialt arbeid Offentleg forvaltning Politikk Profesjon Rus Sorg Etterlatte Brukarmedverknad 

Underviser i

 • Master i organisasjon og leiing
 • Barnevern
 • Sosialt arbeid
 • Vidareutdanning rus
 • Leiarutdanningsprogram offentleg sektor

Forskar på

 • Barnevernsinstitusjon
 • Barns deltaking i naturbarnehagen
 • Professional helpers experience with support for bereaved after drug related death. A sytematic review of literature
 • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer og hvilke føringer denne legger for hjelpetilbudet til etterlatte etter narkotikarelatert død
 • Hjelperes opplevelser av utfordringer i møte med etterlatte etter narkotikarelatert død

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Nature kindergartens: a space for children’s participation

  Alme, Hilde, Reime, Monika Alvestad (2021)
 • Barns deltaking i naturbarnehagen

  Alme, Hilde, Reime, Monika Alvestad (2020)
 • Youth Experiences of and Views on Un-locked Coercive Placement in Residential Child Care

  Reime, Monika Alvestad, Tysnes, Ingunn Barmen (2020)
 • Mener barnevernet mangler ruskompetanse - Kan få alvorlige følger

  Jarlsbo, Rønnaug, Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Nå svikter barnevernet på Vestlandet igjen

  Jarlsbo, Rønnaug, Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Barn på tvang

  Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Barn på tvang. Presentasjon av doktorgradsavhandling

  Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Et kritisk blikk på etablerte forståelser og dominerende ideer i institusjonsbarnevernet

  Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Et kritisk blikk på etablerte forståelser og dominerende ideer i institusjonsbarnevernet

  Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Tvang vernar barn i faresona

  Reime, Monika Alvestad (2019)
 • Perceived possibilities and challanges in follow-up for the bereaved after drug-related death. A systematic review

  Reime, Monika Alvestad, Selseng, Lillian Bruland (2019)
 • Between diverging discourses of the child: juveniles' self-construction in coercive residential care

  Reime, Monika Alvestad (2018)
 • Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet

  Reime, Monika Alvestad, Erichsen, Vibeke (2018)
 • Mellom uansvarlig og kompetent. Forståelser av barnet og rettighetspraksiser blant ansatte i barnevernsinstitusjoner

  Reime, Monika Alvestad (2017)
 • Discourses in Residential child care and possibilities for evidence-based practice

  Reime, Monika Alvestad (2016)
 • Discourses in residential child care and possibilities for evidence-based practice

  Reime, Monika Alvestad (2016)
 • Ingen Mirakelkurer i Barnevernet

  Reime, Monika Alvestad (2015)
 • Doing citizenship or citizens in the making?

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • Doing citizenship or citizens in the making?

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • Fra institusjon til ettervern. Hvordan skape kontinuitet i overgangen?

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • Professional identietis in residential care

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • Professional idetities in residential care

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • The making of professional identities among residential child care workers

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • The making of professional identities among residential child care workers

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • Ungdom uten privatliv

  Reime, Monika Alvestad (2014)
 • Å tilhøre, å bli, å delta : medvirkning i overgangen fra barnevernsinstitusjon til voksenliv

  Reime, Monika Alvestad, Fjær, Svanaug (2010)