Handelshøgskulen HVL

Handelshøgskulen HVL har eit stort fagmiljø innan økonomi og administrasjon og eit variert og spennande fagtilbod innan samfunnsvitskap og humaniora.

Handelshøgskulen HVL har om lag 2000 studentar og 100 tilsette (årsverk), fordelt på studiestadane BergenHaugesund, Sogndal og Førde.

Kandidatar som er utdanna hos oss får ei solid og relevant utdanning som gjer dei attraktive for arbeid i privat næringsliv, offentleg sektor og andre organisasjonar.

Leiing

bilde av Tone Merete Brekke

Tone Merete Brekke

Instituttleiar

bilde av Kristin Lofthus Hope

Kristin Lofthus Hope

Assisterande instituttleiar, organisasjon og leiing

bilde av André Seidel

André Seidel

Assisterande instituttleiar, økonomi og regionaløkonomi

bilde av Øyvind Stokkenes Eliassen

Øyvind Stokkenes Eliassen

Assisterande instituttleiar, marknadsføring