Assisterande instituttleiar

Kristin Lofthus Hope

Arbeids- og kompetanseområde

Kristin Lofthus Hope har en doktorgrad i teknologi og vitenskapsstudier fra NTNU (2006). Hope arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL, og er programansvarlig for masterutdanningen i Innovasjon og ledelse som gis ved instituttet. Videre har hun arbeidet med forskning innen områdene omorganisering og reformer av høgskoler og universitet, ledelse og styring av tiltak for gjennomføring av videregående opplæring, endringer i helsetjenesteprofesjoner, kunnskapskulturer, arbeidsvilkår og identitet.

Underviser i
  • MOØ222
  • MOØ204
  • HMS002
  • ØØA110
Forskar på
  • Organisering, styring og ledelse

Publikasjonar

Vis alle