Campus i Bergen

Campusen vår i Bergen ligg på Kronstad sør for Bergen sentrum. Det er ein moderne campus som var ny i 2014, og som tek i bruk eit nytt, flott bygg frå hausten 2020.

Ein periode med byggearbeid på campus er no avslutta, og vi kan ta i bruk byggetrinn 2 på Kronstad, kjent som K2. Frå no av er det berre dykkarutdanninga og forkurset til ingeniørutdanninga som ikkje har base på Kronstad. 

K1 har mange spesialrom for utdanning, som laboratorium for ingeniørstudentar, øvingsrom for musikk og dans, og eit minisjukehus. I K2 er det bl.a. eit nytt læringslaboratoirum. På campus finn du óg ein idrettspark utstyrt med friidrettsanlegg. Men campus er ikkje laga berre for studia dine. I pausane kan du og vennene dine ta ein pust i bakken i ei av kantinene, i kaffibaren, eller berre sige ned i ein av godstolane i det flotte biblioteket vårt.

Fleire av husa på campus var tidlegare verkstadar for jernbanen. Eit av husa er no campusbiblioteket vårt, eit anna er blitt til studenthuset og Kronbar.

Kva kan vi hjelpe med?

I 1. etasje i K2 finn du studentrådgivinga, som hjelper deg med spørsmål som angår studia dine. Her kan du få rettleiing om t.d. utveksling, praksis og eksamen. Du kan komme innom, eller du kan bestille tid for individuell rettleiing.

Du kan óg ta kontakt med servicetorget i 1. etasje i K1 for hjelp. Servicetorget kan hjelpe deg med praktiske gjeremål, som bl.a. studentkort, bokskap og innlevering av søknader.

Servicetorget kan óg hjelpe deg med tilkobling til det trådlause nettverket på høgskulen. I tillegg har vi IT-hjelp for studentar, som både kan hjelpe deg med dette og med andre IT-spørsmål.

Vakttelefon:

Opningstid og tilgang

Bygga våre er normalt opne for besøkande måndag–fredag kl. 07.30–15.30, men opningstida er korta ned til kl. 08.00–15.00 mellom 15. mai og 15. september. (Om sommaren er campus stengt, også for studentar.)

Sjølv om det blir begrensa fysisk undervisning på campus i Bergen 9.–29. september, vil campus vere open.

Utanom opningstida, kan studentar og tilsette bruke nøkkelkort i hovudinngangen i desse tidsromma:

  • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 07.30–20.00
  • Studentar har tilgang laurdag kl. 10.00–18.00
  • Søndag er campus stengt for studentar
  • Tilsette har tilgang måndag–søndag kl. 06.30–00.00

Mat og drikke

Du kan få kjøpt mat og drikke fleire stadar på campus:

  • Kafeen i K1 er open kl. 08.30–16.00 måndag–fredag
  • Kaffibaren i K1 er open kl. 07.30–14.00 måndag–fredag
  • Kafeen Sidesporet i K2 er open kl. 08.00–15.00 måndag–fredag

Campuskart

Finn romma på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.