Campus Bergen

Velkommen til vår campus på Kronstad! Her finn du praktisk info om campus og kart.

Fleire av husa på campus var tidlegare verkstadar for jernbanen. Eit av husa er no campusbiblioteket vårt, eit anna er kantine, og eit tredje blitt til studenthuset med Kronbar.

Lurer du på noko?

Servicetorget kan hjelpe med det meste. Dei finn du i 1. etasje i K1 (ved hovedinngangen). Servicetorget kan hjelpe deg med praktiske gjeremål, som bl.a. studentkort, bokskap og innlevering av søknader.

Er du student kan du og ta kontakt med studentrådgivinga. Dei finn du i 1. etasje i K2. Dei hjelper deg med spørsmål som angår studia dine. Her kan du få rettleiing om t.d. utveksling, praksis og eksamen. Du kan komme innom, eller du kan bestille tid for individuell rettleiing.

Servicetorget kan óg hjelpe deg med tilkobling til det trådlause nettverket på høgskulen. I tillegg har vi IT-hjelp for studentar, som både kan hjelpe deg med dette og med andre IT-spørsmål.

Vakttelefon:

Opningstid og tilgang

Hovudinngangen er open måndag til fredag mellom klokka 07.45 og 17.00.

Alle andre dører treng du adgangskort for å opne.

Tilsette har tilgang med adgangskort måndag til søndag mellom klokka 06.00 og 23.00.

Studentar har tilgang med adgangskort måndag til søndag mellom klokka 07.00 og 23.00.

Opningstidene vil vere begrensa i visse delar av året. Frå 21. juni til og med 4. august 2024 vil campus vere sommarstengt. Her kan du lese om avvikande opningstider.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Finn fram på campus

I appen Mazemap får du kart over campus og hjelp til å finne fram til rom. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play.

Mazemap finn du også på denne nettsida.

Møteplasser ved evakuering: Kronstad

  • Nord: På Kronstadplassen
  • Sør: På idrettsbanen
  • Øst: Ved statuen

Ta ein digital rundtur på campus! 

Klikk her for å sjå deg rundt på Campus Bergen

På campus er det mange spesialrom for utdanning, som laboratorium for ingeniørstudentar, øvingsrom for musikk og dans, og eit minisjukehus. Vi har eit nytt læringslaboratorium og ein idrettspark utstyrt med friidrettsanlegg. Men campus er ikkje laga berre for studia dine. I pausane kan du og vennene dine ta ein pust i bakken i ei av kantinene, i kaffibaren, eller berre sige ned i ein av godstolane i det flotte biblioteket vårt.

Studere

Leseplasser

I Bergen finner du studentarbeidsplasser i hovedbygget Kronstad 1 (K1) og nybygget Kronstad 2 (K2). 

Les meir om kor du finn lesesaler og studentarbeidsplassar. 

Trenger du å reservere grupperom?

Book grupperom

Bokskap

Vil du ha ditt eget bokskap på campus? Ta kontakt med Servicetorget.

Bokskapene tildeles for ett studieår om gangen. Det er ikke tillatt å henge opp andre hengelåser enn de som HVL selger. Andre hengelåser vil bli klippet. Vær vennlig å ikke merke skapene med navn og andre kjennemerker.

En hengelås koster 130 kroner. Du kan bruke samme hengelås gjennom hele studietiden. 

Når studieåret går mot slutten, må du huske å fjerne hengelåsen din. Ellers vil låsen bli klippet og skapet bli tømt. 

Mat og drikke

Hovudkafeen i Bergen ligg i K1, og det same gjer kaffibaren Stasjonen

Kafeen Sidesporet finn du i K2.

Kvilerom

Høgskulen tilbyr rom for studentar som treng å kvile seg eller amme. Du er velkommen til å bruke kvileromma ein avgrensa periode i løpet av dagen. Det skal berre vere ein person på kvilerommet om gongen.

Desse kvileromma blir nytta av studentar og tilsette:

  • B225 Kronstad 1 (liggebenk og stol)
  • L232 Kronstad 1 (liggebenk og stol)
  • D432 Kronstad 1 (liggebenk og stol)
  • F403 Kronstad 1 (stol)
  • M161 Kronstad 2 (liggebenk og stol)

Bruk studentkort for tilgang til rommet. Det er skilt på døra som viser om rommet er ledig eller opptatt. 

Kvileromma kan ikkje reserverast, men i eksamensperioden har administrasjonen høve til å reservere rom på vegner av studentar med særskilde behov.

Treng du tilrettelegging?

Stellerom

Høgskulen tilbyr stellefasilitetar for baby på desse handicaptoaletta:

Kvilerom blir nytta til amming. 

Rom for tru og tanke

På Kronstad er rom A431 i K1 sett av for bønn, meditasjon eller ettertanke. Alle er velkomne til å bruke rommet i ein begrensa periode i løpet av dagen.

Rommet kan ikkje reserverast, men det er opptatt/ledig-skilt på døra. Alle har tilgang til rommet med studentkort.

I K2 finn du eit rom for tru og tanke i M502