Læringslab

Læringslab er ein stad for alle tilsette og studentar. I laben kan du utforske, samhandle og skape, med fokus på teknologi. Du kan også låne utstyr både som student og ansatt, sjå kva vi har i Cheqroom!

 

Opningstider og kontaktinfo

Læringslab Bergen

Vi held til i første etasje i nybygget K2 på Kronstad. Inngang via rom M-164.

E-post: laeringslab@hvl.no

Opningstider

 • måndag, onsdag og torsdag kl. 09-19.00
 • tirsdag kl. 15-19.00
 • fredag kl. 09-15.00

Vertskap

bilde av Kaspar Strømme

Kaspar Strømme

Rådgivar

bilde av Xavier Paul Bonete

Xavier Paul Bonete

Rådgivar

Læringslab Førde

Læringslab i Førde er under utbygging og blir lokalisert i festsalen i løpet av hausten 2023.

E-post: laeringslab@hvl.no

Vertskap

Læringslab Haugesund

Læringslab Haugesund ligg rett ved hovedinngangen, til høgre når du kjem inn.

E-post: laeringslab@hvl.no

Opningtider

 • måndag, onsdag og torsdag kl. 09-18.00
 • tirsdag kl. 15-18.00
 • fredag kl. 09-15.00

Vertskap

bilde av Thomas Sjøen

Thomas Sjøen

Rådgivar

Læringslab Sogndal

Vi er lokalisert ved sida av Gamingsenteret i Stadionbygget, i etasjen over resepsjonen på Idrettssenteret.

E-post: laeringslab@hvl.no

Opningtider

 • måndag, onsdag og torsdag kl. 09-18.00
 • tirsdag kl. 15-18.00
 • fredag kl. 09-15.00

Vertskap

Læringslab Stord

Vi held til i 2. etasje i undervisningsbygget, UND262 og UND263.

E-post: laeringslab@hvl.no

Opningstider

 • måndag, onsdag,torsdag og fredag kl. 09-15.00
 • tirsdag stengtVertskap

bilde av Inga Lise Almås

Inga Lise Almås

Rådgivar

Vikar, jobbar til vanleg i ALU:

bilde av Bente Olderkjær

Bente Olderkjær

Rådgivar

OBS: Læringslab heldt stengt på alle campus frå og med 15. desember til 3. januar.

Ta gjerne kontakt på vår felles e-postadresse: laeringslab@hvl.no

Reservasjon av Læringslab

I Læringslab kan du reservere tid for ansattfoto, skjermførelesningar, rådgjeving og mykje meir.

Bergen

Reserver tid i Læringslaben i Bergen i TimeEdit:

Reserver her.

Sogndal

Reserver tid i Læringslab i Sogndal:

Reserver her.

Stord

Reserver tid på Stord:

For HVL ansatte.

For eksterne aktørar.

Haugesund

For å reservere tid i Læringslab/studio i Haugesund:

Reserver her.