Medielab

Medielab er høgskolens kompetanseenhet for utvikling og anvendelse av digitale medier og ny teknologi i undervisning, forskning og formidling. Med vår kompetanse innen medieproduksjon og pedagogisk anvendelse av digitale medier, ønsker Medielab å være brobygger mellom teknologi og pedagogikk. Medielab vil bidra til at HVL blir ledende innen e-læring og digitale formidlingsformer.

Medielab er fra 2020 organisert under Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU). Gjennom vår organisering i linjen til prorektor for utdanning vil Medielab bidra til realisering av HVL sine overordnede strategiske mål.

Produksjonsområder

Medielab sine produksjonsområder henger tett sammen med enhetens kompetanseområder. Vi jobber i spennet mellom rådgiving, produksjon, formidling og innovasjon knyttet til en rekke teknologier og medier. For at utvikling og anvendelse av transformativ teknologi alltid skal være i kunnskapsfronten og strategisk relevant for HVL, er vi opptatt av å skape brukervennlige og universelt utformede løsninger som bidrar til å forenkle, fornye og forbedre våre produkter og tjenester.

 

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef
Medielab

 

Medarbeidere

Rådgivar
Medielab

 

Rådgivar
Medielab

 

Prosjektleiar
Medielab

 

Rådgivar
Medielab

 

Prosjektleiar
Medielab

 

Seniorrådgivar
Medielab

 

Seniorrådgivar
Medielab

 

Rådgivar
Medielab

 

Rådgivar/prosjektleiar
Medielab

 

Førstekonsulent
Medielab

 

Prosjektleiar
Medielab

 

Prosjektleiar
Medielab

 

Rådgivar
Medielab

 

Prosjektleiar
Medielab