Støtte til forskningsformidling

Dissemination eller formidling er en viktig del av ethvert forskningsprosjekt. Medielab utvikler og tester ut nye konsepter og formater som kan benyttes i spredningen av informasjon om forskningsprosjekter. Vi kan slik bistå som rådgivere og produsenter innenfor dette området.

Vi utfører produksjoner innenfor flere områder som: video, app- og webutvikling, dokumentasjon i form av video og foto, visualisering, grafisk design, illustrasjon, animasjon med mer.

HVL har utarbeidet en veileder for eksternfinansierte prosjekter ved høgskulen.