Rådgivar

Torkjell Einarson Venjum

Arbeids- og kompetanseområde

Eg arbeider som vertskap, formidlar og medieprodusent for Læringslab, campus Sogndal

Arbeidsområda mine er blant anna:

  • Brukarstøtte og rådgjeving i Læringslab.
  • Teknisk drift- og vedlikehaldsansvar for teknisk utstyr i Læringslab.
  • Video- og multimedieproduksjon for digital læring.
  • Audiovisuell dokumentasjon.
  • Fleirkameraproduksjon.