Studentkort

Studentkortet er ein viktig del av studiekvardagen. Det vil blant anna vere nødvendig med kort for å kunne bevege seg rundt i og ut av bygga på kveldstid.

Studentbevisappen vil vere eit godt supplement til studentkortet, men vil ikkje gi deg tilgang til bygg, skrivar og vere lånekort til bibliotek, slik studentkortet gjer.

Kortet ditt er programmert med dei tilgangane som gjeld akkurat for deg. Du skal ha tilgang til den campus som studiet ditt krev, og eventuelle spesialrom.

Du opnar dører, tar utskrifter osv. ved å halde kortet opp mot ein kortlesar. For kortlesarar med tastatur, og for tilgang etter normal stengetid, må du bruke ein pin-kode før eller etter at kortet er presentert for lesaren.

Her får du hjelp!

Campus Bergen

Har du problem med tilgangar på kortet ditt, tar du kontakt med Kortsenteret i rom B202 i hovedbygget på Kronstad. Opningstid: 08.00–10.00 på kvardagar.

Utover dette kan du ta kontakt med Servicetorget på campus.

Campus Haugesund og Stord

Har du spørsmål om kort? Kontakt Servicetorget

Campus Sogndal og Førde

Har du mista kortet ditt? Slik bestiller du nytt!

Har du spørsmål om kort? Kontakt Servicetorget