Studentkort

Studentkortet er ein viktig del av studiekvardagen. Det vil blant anna vere nødvendig med kort for å kunne bevege seg rundt i og ut av bygga på kveldstid.

Studentbevisappen vil vere eit godt supplement til studentkortet, men vil ikkje gi deg tilgang til bygg, skrivar og vere lånekort til bibliotek, slik studentkortet gjer. Kortet ditt er programmert med dei tilgangane som gjeld akkurat for deg. Du skal ha tilgang til den campus som studiet ditt krev, og eventuelle spesialrom. 

For å få eit studentkort må du laste opp eit bilde av deg sjølv på mittbilde.hvl.no. Du kan hente studentkortet ditt i Servicetorget. Er du student i Bergen, vil det vere ein stand i foajeen frå 13. august til og med 21. august der du kan hente kortet ditt i opningstida. Etter dette kan ein hente studentkort i Servicetorget. I Haugesund og på Stord vil korta vere klare kort tid etter studiestart. I Førde og Sogndal blir kortsystemet skifta ut, og ein må vente på korta til september.

Du opnar dører, tar utskrifter osv. ved å halde kortet opp mot ein kortlesar. For kortlesarar med tastatur, og for tilgang etter normal stengetid, må du bruke ein pin-kode før eller etter at kortet er presentert for lesaren.

Her får du hjelp!

Campus Bergen

Koden på studentkortet er den same som du loggar deg på StudentWeb med. Du har fått koden tilsendt på SMS. Dersom du endrar koden på StudentWeb, blir koden også endra for studentkortet ditt. Kortet ditt vil vere programert til å gi deg tilgang basert på ditt studieprogram. 

Har du gløymt koden din eller problem med tilgangar på kortet ditt, tar du kontakt med Kortsenteret i rom B202 i hovedbygget på Kronstad. Opningstid: 08.00–10.00 på kvardagar. Utover dette kan du ta kontakt med Servicetorget på campus.

Ikkje lag hòl i kortet ditt. Om kortet er defekt eller du har mista det, tar du kontakt med Servicetorget. Leverer du inn eit defekt kort, får du eit nytt kort gratis neste dag. Har du ikkje levert inn eit gammalt kort, vil det nye kortet koste kr 100, som du må betale med bank- eller kredittkort.

Campus Haugesund og Stord

Har du spørsmål om kort? Kontakt Servicetorget

Campus Sogndal og Førde

PIN-koden på studentkortet er den same som du loggar deg på Studentweb med. Du har fått koden tilsendt på SMS.

Har du gløymt PIN-koden din? Du kan endre den i Studentweb. Dersom du skal fylle på kortet ditt etter at du har endra koden, kan det gå inntil 2 timar før den nye koden er aktivert. Merk at koden for å komme inn i bygga våre utanfor opningstid ikkje blir endra ved endring i Studentweb. Ta kontakt med Servicetorget dersom du ikkje hugsar koden.

Har du mista kortet ditt? Studenter i Sogndal og Førde kan bestille nytt kort, og dette kostar 100 kr. Slik bestiller du nytt kort:

  1. Gå til deltager.no/nytt-studentkort
  2. Fyll inn felta (namn og e-postadresse)
  3. Klikk på knappen «Bekreft»
  4. Du blir no sendt vidare til betaling
  5. Dagen etter at du har betalt, kan du hente nytt kort i Servicetorget. 

Har du spørsmål om kort? Kontakt Servicetorget