Semesterregistrering

Studentar i løp kan semesterregistrere seg for hausten 2017 frå 15. juli. Fristen for semesterregistrering, betaling av semesteravgift og oppmelding til eksamen er 1. september.

Er du ny student eller skal begynne på eit nytt studium?  

I veke 31 mottar du ein SMS med ein pinkode. (Dersom du får opptak etter 20. juli vil du normalt få SMS tilsendt innan ei veke etter at svarfristen har gått ut.) Når du har mottatt pinkoden loggar du på StudentWeb for å semesterregistrere deg. Meir om semesterregistrering og brukarkonto for deg som er ny student

Som student skal du semesterregistrere deg i StudentWeb kvart semester. Her hentar du også faktura for betaling av semesteravgift.

Logg på StudentWeb
  1. Logg på StudentWeb for din studiestad med Feide eller fødselsnummer og pinkode.
  2. Gå gjennom registreringssekvensen. Oppmelding til undervisning og vurdering (eksamen) er ein del av semesterregistreringa. Les meir om dette her.
  3. Kontroller adresseinformasjonen din under Profil.
  4. Semesteravgift: Vel «Meir» i toppmenyen, deretter betaling. Dersom det ikkje ligg faktura her, vel du «Opprett faktura».
  5. Kvittering for betalt semesteravgift får du ved å laste ned appen «Studentbevis». Har du appen Studentbevis treng du ikkje semestermerke på studentkortet. Det blir ikkje delt ut semestermerke i Servicetorget, men kvittering på papir kan bestillast i Studentweb.

Semesteravgift

Frist for semesterregistrering og betaling er:

  • 1. september i haustsemesteret
  • 1. februar i vårsemesteret

Semesteravgifta er på 750 kr. 550 kr går til Studentsamskipnaden og 200 kr er kopi- og læremiddelavgift. I kopi- og læremiddelavgifta inngår avgift til Kopinor og BOLK.

Har du betalt semesteravgift ved ein annan institusjon, kan du få fritak frå å betale til HVL om du gir oss beskjed. Men kopi- og læremiddelavgifta på 200 kr får du ikkje fritak frå. Bruk giroen på Studentweb, med KID-nummer, for å betale dei 200 kronene. Studentar i Bergen sender dokumentasjon på betalt semesteravgift (kvittering frå bank) til e-postadressa FS-okonomi@hib.no.

Du kan i tillegg gi eit valfritt bidrag til SAIH på 30 kr. 

Stadfesting på at du er student

Er du student ved campus Bergen, kan du bestille stadfesting i dette webskjema.

Studentar ved campus Stord eller Haugesund, får slik stadfesting hos Servicetorget.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Servicetorget om du lurer på noko!