Semesterregistrering og semesteravgift

Du kan semesterregistrere deg ved HVL for hausten 2017 frå 15.juli. Fristen for semesterregistrering, betaling av semesteravgift og oppmelding til eksamen er 1.september.

Som student skal du semesterregistrere deg i StudentWeb kvart semester. Her hentar du også faktura for betaling av semesteravgift.

Logg på StudentWeb
  1. Logg på StudentWeb for din studiestad med Feide eller fødselsnummer og pinkode.
  2. Gå gjennom registreringssekvensen. Du blir automatisk oppmeldt til undervisning og vurdering (eksamen) når du registrerer deg.
  3. Kontroller adresseinformasjonen din under Profil.
  4. Semesteravgift: Vel «Meir» i toppmenyen, deretter betaling. Dersom det ikkje ligg faktura her, vel du «Opprett faktura».
  5. Kvittering for betalt semesteravgift får du ved å laste ned appen «Studentbevis». Har du appen Studentbevis treng du ikkje semestermerke på studentkortet. Det blir ikkje delt ut semestermerke i Servicetorget, men kvittering på papir kan bestillast i Studentweb.

Semesteravgift

Frist for semesterregistrering og betaling er:

  • 1. september i haustsemesteret
  • 1. februar i vårsemesteret

Semesteravgifta er på 750 kr. 550 kr går til Studentsamskipnaden og 200 kr er kopi- og læremiddelavgift. I kopi- og læremiddelavgifta inngår avgift til Kopinor og BOLK.

Har du betalt semesteravgift ved ein annan institusjon, kan du få fritak frå å betale til HVL om du gir oss beskjed. Men kopi- og læremiddelavgifta på 200 kr får du ikkje fritak frå. Bruk giroen på Studentweb, med KID-nummer, for å betale dei 200 kronene. Studentar i Bergen sender dokumentasjon på betalt semesteravgift (kvittering frå bank) til e-postadressa FS-okonomi@hib.no.

Du kan i tillegg gi eit valfritt bidrag til SAIH på 30 kr. 

Stadfesting på at du er student

Du kan bestille stadfesting på at du er student hos oss.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Servicetorget om du lurer på noko!