Semesterregistrering

Du semesterregistrerer deg i Studentweb kvart semester du er student hos oss.

Kva er semesterregistrering?

Semesterregistrering vil seie at du melder deg opp til undervising og eksamen for dei emna du skal ta. Som regel er emna allereie lagt inn i systemet for deg, så du treng berre å godkjenne utdanningsplanen. I Studentweb opprettar du også faktura for å betale semesteravgift. 

Innlogging til Studentweb

 

Når er fristen for å registrere seg?

Er du i gang med studia, kan du semesterregistrere deg for haustsemesteret frå 15. juli, og for vårsemesteret frå 15. desember.

Frist for semesterregistrering og betaling:

  • 1. september i haustsemesteret
  • 1. februar i vårsemesteret

Er oppstarten utanfor ordinær studiestart, er fristen 14 dagar etter oppstart.


Er du ny student?
1-2 veker før studiestart får du SMS med pinkode. Når du har fått pinkoden loggar du på Studentweb for å semesterregistrere deg.

Endringar

Høgskulestyret har i styremøtet 16. juni 2022 vedtatt endringar i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Endringane trer i kraft 1. august 2022, og vi vil gjennom sommaren jobbe med oppdatering av informasjonen på nettsidene.

Du finn informasjon om endringane som er gjort i styresaken 20/22 Har du spørsmål til dette, kan du sende ein e-post til utdanningsjurist@hvl.no

Semesteravgift

Semesteravgifta er på 750 kr. 550 kr går til studentsamskipnaden og 200 kr er kopi- og læremiddelavgift. Du kan i tillegg gi eit valfritt bidrag til SAIH på 40 kr. 

Merk at det kan ta opptil tre dagar før betalinga er registrert og synleg i Studentweb.

Har du betalt semesteravgift, men trekkjer deg eller avbryt studiet, kan du få tilbakebetalt semesteravgifta. Då sender du ein e-post til semesteravgift-refusjon@hvl.no. Hugs å ta med studentnummeret ditt. Frist for dette er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Fritak frå semesteravgifta

Tar du utdanning ved fleire institusjonar på same tid? Då skal du berre betale semesteravgift der du tar flest studiepoeng. For å få fritak ved HVL sender du e-post til semesteravgift-refusjon@hvl.no og legg ved kvittering frå banken på semesteravgifta du har betalt til den andre institusjonen. Hugs å ta med studentnummeret ditt. Frist for dette er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Tar du vidareutdanning? Studentar som tar vidareutdanning er som regel fritatt for å betale semesteravgift til Saman. Det vil stå i Studentweb om du har fritak for semesteravgifta eller ikkje. 

Du kan likevel velje å betale semesteravgifta. Då får du studentbevis som gir ulike studentfordelar. Betalt semesteravgift gir også moglegheit til å søke lån/stipend hos Lånekassen. Dei krev at semesteravgifta er betalt. Ta kontakt med rekneskap@hvl.no for å opprette faktura for semesteravgift dersom du har fritak, men ønskjer å betale. 

Studieavgift

Det er viktig å merke seg at studieavgift og semesteravgift ikkje er det same. Studieavgifta er som regel eit vesentleg høgare beløp. Studieavgifta er oppgitt på studietilbodssida om studiet ditt.

 

Stadfesting på at du er student

Du kan logge inn på Studentweb for å bestille bekreftelse med digital signatur. Logg inn, klikk på «Mer» i rullegardina, vel «Bestillinger» og «Bekreftelse». 

Om denne stadfestinga ikkje er nok, kan du bestille stadfesting her. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Servicetorget om du lurer på noko!