Semesterregistrering

Du semesterregistrerer deg i Studentweb kvart semester du er student hos oss.

Som student skal du semesterregistrere deg i Studentweb kvart semester. Semesterregistrering vil seie at du melder deg opp til undervising og eksamen for dei emna du skal ta. Som regel er emna allereie lagt inn i systemet for deg, så du treng berre å godkjenne utdanningsplanen. I Studentweb opprettar du også faktura for betaling av semesteravgift. 

Er du i gang med studia, kan du semesterregistrere deg for haustsemesteret frå 15. juli, og for vårsemesteret frå 15. desember. Frist for semesterregistrering og betaling:

  • 1. september i haustsemesteret
  • 1. februar i vårsemesteret

Er oppstarten utanfor ordinær studiestart, er fristen 14 dagar etter oppstart.

Merk at det kan ta opptil tre dagar før betalinga er registrert og synleg i Studentweb.

Innlogging til Studentweb


Er du ny student eller skal begynne på eit nytt studium? 
1-2 veker før studiestart mottar du ein SMS med ein pinkode. Når du har mottatt pinkoden loggar du på Studentweb for å semesterregistrere deg.

Semesterregistrering og brukarkonto for deg som er ny student.

Semesteravgift

Semesteravgifta er på 750 kr. 550 kr går til studentsamskipnaden og 200 kr er kopi- og læremiddelavgift.

Har du betalt semesteravgift, men trekkjer deg eller avbryt studiet, kan du få tilbakebetalt semesteravgifta. For å krevje semesteravgifta tilbakebetalt sender du ein e-post til semesteravgift-refusjon@hvl.no. Hugs å ta med studentnummeret ditt. Frist for dette er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Tar du utdanning ved fleire institusjonar på same tid, skal du berre betale semesteravgift til den studentsamskipnaden der du tar flest studiepoeng. For å få slikt fritak ved HVL sender du e-post til semesteravgift-refusjon@hvl.no og legg ved kvittering frå banken på semesteravgifta du har betalt til den andre institusjonen. Hugs å ta med studentnummeret ditt. Frist for dette er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Du kan i tillegg gi eit valfritt bidrag til SAIH på 40 kr. 

Stadfesting på at du er student

Du kan logge inn på Studentweb for å bestille bekreftelse med digital signatur. Logg inn, klikk på «Mer» i rullegardina, vel «Bestillinger» og «Bekreftelse». 

Om denne stadfestinga ikkje er nok, kan du bestille stadfesting her. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Servicetorget om du lurer på noko!