Betalingsinformasjon

Nokre studium ved Høgskulen på Vestlandet har studieavgift. Studieavgifta kan variere frå studietilbod til studietilbod, og er økonomisk bindande for studenten. Det er studenten sitt ansvar å setja seg inn i vilkåra for å delta på studium med studieavgift, og at vilkåra blir oppfylt. Studieavgifta må betalast innan gjeldande fristar og betalinga må vere registrert ved HVL seinast 14 dagar før eksamen. Semesteravgift kjem i tillegg til studieavgifta. Studenten har høve til å nytte seg av angreretten innan 14 dagar etter å ha takka ja til studieplass.

Er du student på eit studie med studieavgift må du setje deg inn vilkåra for betaling. Her finn du også informasjon om vilkåra for avbrot eller permisjon frå studium med studieavgift.

Betalingsvilkår

Angreskjema