Kopi- og læremiddelavgift

Styret ved HVL har fastsatt at kopi- og læremiddelavgiften skal være på kr 200,- pr student og at den kreves inn sammen med semesteravgiften. I Forskrift for studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet er avgiften omtalt i § 4-6 semesteravgift og andre studentavgifter. Hovedregelen er at alle studenter skal betale semesteravgift og kopi- og læremiddelavgift hvert semester innen fastsatt frist.

Hva er kopi- og læremiddelavgiften?

Hvert semester skal Kopinor ha betalt for studenter og ansattes mulighet til å kopiere fra bøker og annet som er omfattet av opphavsretten. «Prinsippet om opphavsmannens enerett til verket sikrer mulighet for et utbytte av innsatsen. Når vederlag føres tilbake til opphavsmenn og andre rettighetshavere, styrker dette nyskapingen» (http://www.kopinor.no/opphavsrett). Kopinoravgiften handler ikke om kjøp av pensum eller kompendier, men om vederlag for opphavsrett, på samme måte som TONO krever inn penger for musikk spilt i offentlige sammenhenger. 

Universiteter og høgskoler har en egen avtale med Kopinor og hvert år betaler alle institusjonene en bestemt sum inn til Kopinor per student (heltidsekvialent) og per ansatt.

Det er ingen sammenheng mellom kopi- og læremiddelavgiften og din personlige utskriftskonto ved HVL.

Her finner du den generelle avtalen mellom Kopinor og universitet og høgskoler.