Eksamen

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. Frist for oppmelding til vidareutdanningar utanfor ordinær oppstart, er 14 dagar etter oppstart.

Du melder deg opp til eksamen via høgskulen sin StudentWeb

Les meir:

For studentar i Bergen

For studentar i Sogndal og Førde

For studentar på Stord og i Haugesund