Masterportalen

Masterportalen er et verktøy for å opprette avtale mellom student og veileder. Det skal også leveres en kort beskrivelse av prosjektet i portalen.

Logg deg på masterportalen


Masterportalen er tatt i bruk av Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) ved HVL.

Innmelding av prosjektskisse og ønske om veileder

  • Logg deg inn og trykk på «Opprett prosjektskisse».
  • Tittel på prosjektskisse: Start tittelen med navnet på studieretningen din, og lag deretter en kort arbeidstittel.
  • Valg av fakultet og studieprogram: Her skal du velge Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, og ditt studieporgram. Velg også studieretning.
  • Tema for prosjektskisse: Skriv kort om temaet for masteroppgaven.
  • Beskrivelse: Skriv litt om hvilke spørsmål du ønsker å undersøke og hvordan du vil gjøre det.
  • Samskriving: Hvis du vil samarbeide med en annen student, oppgir du studentnummeret til den andre studenten. Det er tilstrekkelig at kun én av dere melder inn ønsket om samarbeid.
  • Ønsket veileder: Dersom du allerede har snakket med en mulig veileder eller har et ønske om en veileder, kan dette føres her. Vi gjør oppmerksom på at endelig tildeling av veileder skjer etter en helhetsvurdering og at vi ikke kan garantere at alle får sine ønsker oppfylt.
  • Trykk til slutt på «Opprett prosjektskisse». Du har nå opprettet en skisse og er ferdig.

Så snart veilederne er fordelt, vil du finne informasjon om hvem som er din veileder i masterportalen.