Oppmelding og avmelding til eksamen

Oppmelding til undervisning og eksamen er ein del av semesterregistreringa i Studentweb. Fristen er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. For studium med oppstart utanfor ordinær studiestart, er fristen 14 dagar etter oppstart.

Når du godkjenner utdanningsplanen din for gjeldande semester, melder du deg opp til undervisning og eksamen i emna som ligg i planen din.

Du finn oppmeldingane dine under «Aktive emne» på Studentweb. Du er sjølv ansvarleg for å sjekke at alle oppmeldingar er på plass, og at dei er korrekte. 

Skal du melde deg opp til emne som ikkje ligg i utdanningsplanen din, eller til utdanningar utan utdanningsplan, gjer du dette i Studentweb under «Aktive emne». Der kan du søke opp emnet/emna du skal melde deg opp til.

Avmelding

Du kan melde deg av eksamen inntil 14 dagar før eksamensdato. Dette gjer du i Studentweb ved å gå inn på det enkelte emnet i «Aktive emne» og trykke på «trekk frå vurdering».

Du har tre eksamensforsøk på kvar eksamen. Dersom du ikkje melder deg av innan fristen, og ikkje møter på eksamen, vil det telle som eit forsøk.

I spesielle tilfelle kan det etter dokumentert søknad bli innvilga eit fjerde forsøk, jf. forskrift om studium og eksamen ved HVL. Du sender søknad til post@hvl.no.

Eksamen i utgåtte emne

Når eit emne blir lagt ned, og siste ordinære eksamen er gitt, kan det bli arrangert inntil to eksamenar i dei to påfølgjande semestera for studentar som ikkje har bestått resultat. Dersom ny eksamen blir arrangert, blir den rekna som ein av dei to eksamenane som skal arrangerast.

Eksamenskandidatar som oppfyller vilkåra for å gå opp til eksamen i utgått emne må søke om å få avleggje eksamen innan 1. september i haustsemesteret eller 1. februar i vårsemesteret,jf. forskrift om studium og eksamen Dersom du ikkje finn emnet i Studentweb må du sende epost til eksamen@hvl.no for å bli meldt opp.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan.

Fyll ut kontaktskjema