Ny eksamen

Ny eksamen blir arrangert dersom studentar har stroke eller hatt gyldig fråvær på ordinær eksamen.

Reglar for ny eksamen er regulert av forskrift om studium og eksamen ved HVL, § 9-7. 

Oppmeldingsfrist

Fristen for å melde seg opp til ny eksamen er den same som for ordinær eksamen, det vil seie 1. september og 1. februar.

I desse tilfella er det andre fristar for oppmelding til ny eksamen:

  • Studium med progresjonskrav for studentar på campus Bergen, Førde og Sogndal: Oppmeldingsfrist 14 dagar før ny eksamen.
  • Studentar på campus Stord og Haugesund: Oppmeldingsfrist 1. februar for ny eksamen arrangert i vårsemesteret, 1.september for ny eksamen arrangert i haustsemesteret (oktober – januar) og 1. juli for ny eksamen arrangert i august/september. 

NB! Dersom du ikkje møter til ordinær eksamen, og ikkje leverer legeattest i tide, har du ikkje rett til å få arrangert ny eksamen. Dersom ny eksamen likevel skal gjennomførast, kan du melde deg opp til den. Dersom ny eksamen ikkje blir arrangert, kan det føre til at du blir forsinka i utdanninga. I studieplanen for studieprogrammet ditt går det fram kva som gjeld for deg.

Slik melder du deg opp

Du melder deg opp til ny eksamen i Studentweb, men du må vente til resultatet frå siste ordinære eksamen i emnet er publisert. Dersom ny eksamen blir arrangert, vil du sjå ein knapp merka «Ta emnet på nytt» ved sida av resultatet ditt.

Har du meldt deg opp i eit emne der det er opna for ny eksamen i fleire eksamensdelar? Då er det viktig at du sjekkar oppmeldinga di, og trekker oppmelding i eksamensdelar du ikkje ønskjer å ta ny eksamen i.

Har du ikkje møtt til eksamen i emnet, trekt deg frå eksamen innan frist eller har avbrote eksamen på grunn av sjukdom utan å levere legemelding? Då vil du ikkje få til å melde deg opp til ny eksamen via Studentweb, sjølv om det blir arrangert ny eksamen i emnet. Etter at eksamensresultatet frå siste ordinære eksamen er publisert, kan du melde deg opp ved å sende ein e-post til eksamenskontoret ved studiestaden din. E-posten må innehalde studentnummer, fullt namn, studieprogram, kva campus du høyrer til, emnekode, emnenamn og eventuelt eksamensdelen du ønskjer å melde deg opp i.