Ny eksamen

Ny eksamen blir arrangert for studentar som har stroke, vore sjukemeldt eller hatt anna gyldig fråvær ved ordinær eksamen

Reglar for ny eksamen er regulert av forskrift om studium og eksamen ved HVL, § 9-7. 

Oppmeldingsfrist

Fristen for å melde seg opp er i hovudregelen den same som for ordinær eksamen. I studium med progresjonskrav i nærregion Bergen og Førde/Sogndal er fristen 14 dagar før eksamensdato. For studentar i nærregion Stord/Haugesund er fristen 1. februar for oppmelding til ny eksamen arrangert i vårsemesteret, og 1. juli for ny eksamen arrangert i august. Dette gjeld for alle studium.

NB! Dersom du ikkje møter til ordinær eksamen, og ikkje leverer legeattest i tide, har du ikkje rett til å få arrangert ny eksamen. Dersom ny eksamen likevel skal gjennomførast, kan du melde deg opp til den. Dersom ny eksamen ikkje blir arrangert, kan det føre til at du blir forsinka i utdanninga. I studieplanen for studieprogrammet ditt vil det stå kva som gjeld for deg.

Slik melder du deg opp

Oppmelding til ny eksamen skal gjerast i StudentWeb, men du må vente til resultatet frå forrige semester er publisert. Dersom ny eksamen blir arrangert, vil du sjå ein knapp merka «Ta emnet på nytt» ved sida av resultatet ditt.