Klage på formelle feil

Du kan klage på formelle feil ved alle typar eksamenar.

Formelle feil etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 kan vere feil ved oppgåva som kan ha hatt innverknad for resultatet, feil under avvikling av eksamen som kan ha hatt innverknad for resultatet eller feil ved gjennomføring av sensur som kan ha hatt innverknad for resultatet. Frist for å klage på formelle feil er tre veker etter at du vart kjend med eller burde vere kjend med det eller dei forholda som ligg til grunn for klagen eller tre veker etter at du har motteke grunngjeving for karakter eller har fått svar på karakterklage.

Dersom klagen ikkje vert tatt til følge, skal Klagenemnda ved Høgskulen på Vestlandet gjere endeleg vedtak i saka.

Klage på formelle feil skal være skriftleg og sendast til post@hvl.no. Du må i klagen forklare kva formelle feil som er gjort ved eksamen. Merk e-posten med studiestad.