Klage på formelle feil

Du kan klage på formelle feil ved alle typar eksamenar.

Eksempel på formelle feil ved eksamen kan vere feil ved gjennomføring av eksamen som til dømes feil i eksamensoppgåvene eller forholda i eksamenslokalet, eller problem i samband med vurderingsmelding.

Fristen for å klage er tre veker etter at eksamen har funne stad. Klagen må vere skriftleg, og skal sendast til post@hvl.no. Merk e-posten med studiestad.

Det er Klagenemnda ved høgskulen som behandlar klagar på formelle feil ved eksamen.

Klageretten er heimla i universitetets- og høgskulelova, kap.5 § 5-2.