Klage på formelle feil

Du kan klage på formelle feil ved alle typar eksamenar.

Formelle feil etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 kan vere:

  • Feil ved oppgåva som kan ha hatt innverknad for resultatet.
  • Feil under avvikling av eksamen som kan ha hatt innverknad for resultatet.
  • Feil ved gjennomføring av sensur som kan ha hatt innverknad for resultatet.

Frist for å klage på formelle feil er tre veker etter at du vart kjend med eller burde vere kjend med det eller dei forholda som ligg til grunn for klagen, eller tre veker etter at du har mottatt grunngiving for karakter eller har fått svar på karakterklage.

Dersom klagen blir tatt til følgje, blir sensuren annullert. Dersom feilen kan rettast ved ny sensur av eksamensoppgåva, blir den sendt til ny sensur. Viss feilen ikkje kan rettast med ny sensur, må du avlegge ny eksamen i emnet.

Dersom klagen ikkje blir tatt til følge, skal Klagenemnda ved HVL gjere endeleg vedtak i saka.

Klage på formelle feil skal vere skriftleg og sendast til post@hvl.no. I klagen må du forklare kva formelle feil som er gjort ved eksamen. Merk e-posten med den campusen du tilhøyrer.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan.

Fyll ut kontaktskjema