Eksamenslokale

Du finn romnummeret du skal ha eksamen i seinast 1 veke før eksamen på framsida til Studentweb.

Logg på Studentweb

 

Eksamenslokale i Bergen

Oversikt over campus Kronstad (romoversikt i Mazemap)

M003, M004, M005 og M006 i K2 er auditorium, men når det er eksamen blir stolrekkene fjerna og det blir satt inn vanlege stolar og pultar.

Eksamenslokale i Førde

Oversikt over campus Førde (romoversikt i Mazemap)

Eksamenslokale Haugesund

Oversikt over campus Haugesund (romoversikt i Mazemap)

Eksamenslokale i Sogndal

Oversikt over campus Sogndal  (romoversikt i Mazemap)

Eksamenslokale på Stord

Oversikt over campus Stord (romoversikt i Mazemap)

Praktisk eksamen kan i nokre høve arrangerast utanfor campus. Det same gjeld eksamen på studietilbod med studiesamlingar utanfor campus, når vurderingsforma ikkje er skuleeksamen. Informasjon om dette skal gå fram av studieplan eller emneplan.