Fronter og itslearning

Fronter og itslearning er læringsplattformer (elektroniske klasserom), og viktige reiskap i studiekvardagen. Det er her du vil finne meldingar frå lærar, informasjon om oppgåver, innleveringar med meir. Du bør derfor logge inn på Fronter / itslearning dagleg for ikkje å gå glipp av viktig informasjon.

NB! Frå 1. august går vi over til læringsplattformen Canvas, og Fronter og itslearning blir stengd. Du må sjølv ta vare på viktig innhald innan den tid. 

Korleis får eg tilgang til læringsplattformen?

Når du har oppretta brukarkonto, kan du logge deg inn på den læringsplattformen som blir brukt på din campus. Passordet lagar du sjølv, men du treng fødsels- og personnummeret og Studentweb-pinkoden din.

Tilgang til dei enkelte emna/romma får du ut i frå undervisningsmeldinga i Studentweb. Det kan ta opp til eit døgn frå du melder deg opp i Studentweb, til det er overført til læringsplattformen. Dersom det har gått meir enn ein dag, og du framleis ikkje har fått tilgang til emna/romma dine i Fronter / itslearning, ta kontakt med IT-hjelp på studiestaden din.

Eg har gløymt passordet mitt - kva gjer eg?

Du kan lage nytt passord ved å logge på https://konto.hvl.no med brukarnamn (studentnummeret ditt) og pinkode. Du kan ikkje velje eit passord som du har brukt tidlegare. Merk at du samtidig endrar passordet til dei andre IT-systema brukarkontoen din er knytt til.

Her får du hjelp

IT-hjelp til studentar i Bergen

IT-hjelp til studentar i Førde

IT-hjelp til studentar på Stord og i Haugesund

IT-hjelp til studentar i Sogndal