IT-verktøy

I sommar fekk alle studentar ved HVL ny brukarkonto og e-postadresse. Både gamle og nye studentar må aktivere sin nye brukarkonto for å få tilgang til høgskulen sine system, som e-post, itslearning/fronter/canvas, trådlaust nettverk, office365 m.m.

IT-hjelp

E-post: it-hjelp@hvl.no

Studentar i Bergen

Ta kontakt med IT-hjelpa på biblioteket. Du kan også få IT-støtte på tlf 55 58 58 88.

Studentar i Førde

Kontakt IT-hjelp Førde eller ring 57 67 76 00.

Studentar på Stord og i Haugesund

Kontakt IT-hjelpen på din campus. Du kan også få IT-støtte telefon 55 58 58 88.

Studentar i Sogndal

Kontakt IT-hjelp Sogndal eller ring 57 67 76 00.