IT-hjelp

Her finn du verktøy og programvare du har bruk for som student hos oss. Du finn også IT-reglement for bruk av maskiner, programvare og anna som HVL stiller til disposisjon.