Programvare

Programvareoversikt

Lisenstyper:

  • Enbrukerlisens: Personlig lisens kor det må skaffast ein lisens per brukar
  • Gratis: Program som er gratis og kan installeres av alle studentar og tilsette på HVL.
  • Volumlisens: Ofte tilgangsbegrensa og behovsprøvd volumavtale for eit institutt/fakultet
  • Sitelisens: HVL har kjøpt inn lisensar for alle brukarar av programmet

Forkortelser:

  • SC = Programvaresenteret\Firmaportalen
  • Prod = Produsent
  • SP = Sharepoint
  • KSK = Kiosken

 

Produkt Tilgjengelig Lisenstype Kategori Ansatte Studenter
Adobe Acrobat Reader DC Prod | SC | KSK Gratis Kontorstøtte Ja Ja
Adobe Creative Cloud Prod Enbrukerlisens Kontorstøtte Ja Nei
Audacity Prod | SC | KSK   Multimedia Ja Ja
AutoCAD Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
AutoCAD Architecture Prod | KSK Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
AutoCAD Electrical Prod | KSK Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
AutoCAD Map 3D Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
Autodesk Education Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
Blender Prod | SC | KSK Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
Brackets Prod | SC Gratis Programmering Ja Ja
Cisco Anyconnect(VPN) SC  

Internett/

Kommunikasjon

Ja Ja
Endnote SC | SP | KSK Sitelisens Kontorstøtte Ja Ja
FileZilla Prod | SC | KSK Gratis   Ja Ja
Gimp Prod | SC | KSK Gratis Bildebehandling Ja Ja
HandBrake Prod | KSK Gratis Multimedia Ja Ja
Hysys SP | KSK        
MathCAD Prod  

Matematikk/

statistikk

Ja  
MatLab Prod | SC Sitelisens

Matematikk/

statistikk

Ja Ja
Microsoft Azure Dev Tools For Teaching Prod | KSK        
Minecraft Educational Edition Prod Sitelisens   Ja Ja
Microsoft Office 365 Prod | KSK Sitelisens Kontorstøtte Ja Ja
Microsoft Teams Prod Sitelisens   Ja Ja
Microsoft OneDrive Prod Sitelisens   Ja Ja
Nvivo Prod | SC | KSK Sitelisens Dataanalyse/-visualisering Ja Ja
Ocenaudio Prod | SC | KSK Gratis Multimedia Ja Ja
Openshot Prod | SC | KSK Gratis Multimedia Ja Ja
Panopto SC | KSK   Multimedia Ja Ja
PCschematic SP     Ja Ja
Python Prod | SC | KSK Gratis Programmering Ja Ja
QGIS Prod | KSK Gratis   Ja Ja
R Prod | SC | KSK Gratis Programmering Ja Ja
Remote Desktop Prod|SC  

Internett/

Kommunikasjon 

Ja Ja
Rstudio Prod | SC | KSK Gratis Programmering Ja Ja 
Screencast-O-Matic Prod | SC Gratis Multimedia Ja Ja
SMART notebook Prod | KSK Gratis Undervisning Ja Ja
SPSS SC | SP | KSK

Volumlisens/

Enbrukerlisens

Matematikk/

statistikk

Ja Ja
Surveyxact Prod | KSK   Dataanalyse/-visualisering    
TeamViewer Prod Gratis

Internett/

Kommunikasjon

Ja Ja
VLC Prod | SC | KSK Gratis Multimedia Ja Ja
Vyond KSK   Multimedia Ja  
Windows 10 Education Prod   Kontorstøtte   Ja
Wiseflow Hvl.no | KSK     Ja Ja
Zoom Prod | SC | KSK Gratis Multimedia Ja Ja
7-ZIP Prod | SC | KSK Gratis Kontorstøtte Ja Ja

 

Kiosken - studenter

Kiosken

På Kiosken.hvl.no finn du som student programvare til bruk i undervisning og læring, i tillegg til programvare du nyttar i kvardagen. Her kan du sjå om du må laste ned programvara eller kan nytte ho i nettlesaren. Kiosken vil og fortelje deg om det er programvare som er lisensiert eller fri for alle.

Ansatte

For å laste ned programvare til pc så har vi to program ein kan bruke for å gjøre dette så enkelt som mulig. Datamaskiner med Windows 10 bruker programvaresenteret, menst nyere maskiner med Windows 11 bruker firmaportal.

Windows 10

Gjennom programvaresenteret finn du mange program du kan installere sjølv. Det inneheld programvare for ulike oppgåver, ikkje berre faglege. Det inneheld også gode gratisprogram.

Du får tilgang til programvaresenteret ved å trykke på startmenyen og deretter velje "Programvaresenter". Herfrå kan du velje dei programma du vil installere. Trykk på programmet, og deretter vel du "Installer".

Program som ikkje ligg i programvaresenteret

Skal du installere program som ikkje ligg i programvaresenteret, må du ta kontakt med oss på IT for å få det installert.

For at dette skal gå raskest mogleg, er det viktig at du lastar ned installasjonsfila på førehand.

Windows 11

Gjennom firmaportalen finn du mange program du kan installere sjølv. Det inneheld programvare for ulike oppgåver, ikkje berre faglege. Det inneheld også gode gratisprogram.

Du får tilgang til firmaportalen ved å trykke på startmenyen og deretter søke etter "firmaportal", og deretter velje «firmaportal». Herfrå kan du velje dei programma du vil installere. Trykk på programmet, og deretter vel du «Installer».

Program som ikkje ligg i firmaportalen

Skal du installere program som ikkje ligg i firmaportalen, må du ta kontakt med oss på IT for å få det installert.

For at dette skal gå raskest mogleg, er det viktig at du lastar ned installasjonsfila på førehand.