Programvare

Lisenstyper:

  • Enbrukerlisens: Personlig lisens hvor det må anskaffes en lisens per bruker
  • Gratis: Program som er gratis og kan installeres av alle studenter og ansatte på HVL.
  • Volumlisens: Ofte adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet
  • Sitelisens: HVL har kjøpt inn lisenser for alle brukere av programmet

Forkortelser:

  • SC = Programvaresenteret
  • Prod = Produsent
  • SP = Sharepoint

 

 

Produkt Tilgjengelig Lisenstype Kategori For
Ansatte
For Studenter
Adobe Acrobat Reader DC Prod | SC Gratis Kontorstøtte Ja Ja
Adobe Creative Cloud Prod Enbrukerlisens Kontorstøtte Ja Nei
Audacity Prod | SC   Multimedia Ja Ja
AutoCAD Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
AutoCAD Architecture Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
AutoCAD Electrical Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
AutoCAD Map 3D Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
Autodesk Education Prod Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
Blender Prod | SC Gratis Ingeniørprogram Ja Ja
Brackets Prod | SC Gratis Programmering Ja Ja
Cisco Anyconnect(VPN) SC   Internett/Kommunikasjon Ja Ja
Endnote SC | SP Sitelisens Kontorstøtte Ja Ja
FileZilla Prod | SC Gratis   Ja Ja
Gimp Prod | SC Gratis Bildebehandling Ja Ja
HandBrake Prod Gratis Multimedia Ja Ja
Hysys SP        
MathCAD Prod   Matematikk/statistikk Ja  
MatLab Prod | SC Sitelisens Matematikk/statistikk Ja Ja
Microsoft Azure Dev Tools For Teaching Prod         
Minecraft Educational Edition Prod Sitelisens   Ja Ja
Microsoft Office 365 Prod Sitelisens Kontorstøtte Ja Ja
Microsoft Teams Prod Sitelisens   Ja Ja
Microsoft OneDrive Prod Sitelisens   Ja Ja
Nvivo Prod | SC Sitelisens Dataanalyse/-visualisering Ja Ja
Ocenaudio Prod | SC Gratis Multimedia Ja Ja
Openshot Prod | SC Gratis Multimedia Ja Ja
Panopto SC   Multimedia Ja Ja
PCschematic SP     Ja Ja
Python Prod | SC Gratis Programmering Ja Ja
R Prod | SC Gratis Programmering Ja Ja
Remote Desktop Prod|SC   Internett/Kommunikasjon  Ja Ja
Rstudio Prod | SC Gratis Programmering Ja Ja 
Screencast-O-Matic Prod | SC Lisens Multimedia Ja Ja
SMART notebook Prod Gratis Undervisning Ja Ja
SPSS SC | SP Volumlisens/Enbrukerlisens Matematikk/statistikk Ja Ja
Surveyxact Prod   Dataanalyse/-visualisering    
TeamViewer Prod Gratis Internett/Kommunikasjon Ja Ja
VLC Prod | SC Gratis Multimedia Ja Ja
Vyond     Multimedia Ja  
Windows 10 Education Prod   Kontorstøtte   Ja
Wiseflow Hvl.no     Ja Ja
Zoom Prod | SC Gratis Multimedia Ja Ja
7-ZIP Prod | SC Gratis Kontorstøtte Ja Ja