SurveyXact

Programvaren SurveyXact brukes til spørreundersøkelse

Pålogging til SurveyXact er på https://feide.survey-xact.no/

Både studenter og ansatte kan bruke SurveyXact.

Det er FEIDE-pålogging, dvs. pålogging med vanlig HVL-brukernavn og passord, og organisasjonstilhørighet «Høgskulen på Vestlandet».

Videoguide fra SurveyXact:

https://www.surveyxact.no/videoguider/